Ústavní soud zrušil snížení soudcovských mezd

Brno – Ústavní soud částečně vyhověl návrhu směřujícímu proti vládním úsporám a zrušil letošní sníženou platovou základnu, která u soudců činila 54 005 korun. Další úsporné změny včetně trvale sníženého koeficientu pro výpočet mezd ale ÚS ponechal v platnosti. Nález se týká všech soudců s výjimkou členů Ústavního soudu, kteří jsou odměňováni podle jiných pravidel. Platy soudců se tedy s ohledem na dnešní verdikt zřejmě znovu zvýší.

Novou přesnou výši soudcovských příjmů Ústavní soud asi neřešil. Určení platové základny leží na bedrech státu. Soud už v minulosti označil snižování soudcovských mezd za nepřijatelné a zákonodárce kritizoval za snahu zasáhnout do hmotného zabezpečení soudců. „Nálezy Ústavního soudu nejsou ze strany výkonné a zákonodárné moci respektovány,“ stojí v nálezu.

U českých soudů leží desítky žalob, které podali soudci na začátku letošního roku. Domáhají se v nich dorovnání mezd. Z dnešního nálezu jasně nevyplývá, kolik peněz by měli zpětně získat. „Touto otázkou se zřejmě budou zabývat soudy v dalších řízeních o individuálních žalobách soudců,“ uvedla mluvčí soudu Jana Pelcová.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS): „Pokud Ústavní soud explicitně neřekl, že mají být doplacené peníze, pak předpokládám, že vláda nebude aktivně doplácet peníze bez toho, že by zde byly rozsudky obecných soudů…“


Návrh směřující proti letošnímu snížení soudcovských mezd podal Městský soud v Brně. Navrhl zrušit zákonná ustanovení, jimiž se od začátku letošního roku dočasně snížila platová základna pro soudcovské mzdy a do budoucna klesl koeficient, který určuje poměr mezd soudců a průměrného platu v rozpočtové sféře.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Platová základna, od které se mzdy počítají na základě funkcí a odpracovaných let, se podle zrušeného ustanovení zákona pro letošní rok snížila o pět procent na 54 005 korun. Pro následující tři roky by měla činit 56 849 korun. Poté by se měly soudcovské platy trvale vypočítávat podle sníženého koeficientu, jímž se násobí průměrný plat státních zaměstnanců z předminulého kalendářního roku. Zatímco podle bývalé zákonné úpravy by soudcovské platy měly být trojnásobné, od ledna 2015 má jít jen o 2,5násobek. Do konce roku 2014 se koeficient ještě přímo neaplikuje, platy se mají počítat podle stanovené základny.

Video Ministr Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24
video

Ministr Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24

Ustanovení o platové základně pro roky 2012 až 2014 i sníženém koeficientu ponechal Ústavní soud v platnosti. Pokud by se už letos platy začaly počítat podle sníženého koeficientu, činila by základna 57 750 korun. Podle původního trojnásobného koeficientu by soudci brali plat od základny 69 300 korun.