Heger proti korupci - na internetu má viset cenový katalog

Praha - Až pět miliard korun by podle odhadu ministra Leoše Hegera (TOP 09) mohl ušetřit zdravotnictví projekt, kterým chce ministerstvo bránit korupci při nákupech léků, zdravotnického materiálu a přístrojů. Na internetu zveřejní katalog referenčních cen těchto výrobků. Nemocnice si budou porovnávat nabídku s tím, za co reálně se v Česku prodávají, což omezí předražené nákupy a nemocnice efektivněji využijí peněz, které na nákupy mají. Heger to dnes sdělil novinářům. Podle kritiků ale ministr korupci stejně nezabrání, protože soukromí zřizovatelé nemocnic nejsou povinni údaje poskytovat.

České zdravotnictví se v posledních letech potýká s řadou neduhů - mezi těmi největšími jsou až desetimilionové rozdíly při nákupu přístrojů nebo předražené léky a materiál. Ministr zdravotnictví věří, že našel lék. „Chceme vnést do cenotvorby větší pořádek,“ zdůraznil.

Webová aplikace by podle ministra měla být pro managementy nemocnic účinným nástrojem pro transparentní stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek. Odhad úspor vychází ze zkušenosti, že v elektronických aukcích nemocnice řízené ministerstvem dosahují při nákupech až desetiprocentní úspory. Nahlížet do katalogu budou moci také zřizovatelé zdravotnických zařízení, zdravotní pojišťovny či firmy ucházející se o veřejné zakázky u nemocnic. Přístup do něj bude mít i široká veřejnost. 

Databáze nejdůležitějších komodit vyjde z údajů, které má ministerstvo od svých nemocnic. Hlásí mu, za kolik nakoupily konkrétní přístroj, materiál či léky. Porovnáním nákupů jednotlivých nemocnic vzniknou referenční přehledy. V samostatných třech modulech budou na webu léky, zdravotnická technika a zdravotnický materiál. U každého výrobku bude uveden typ, použitá technologie, cena minimální, maximální a průměrná, u přístrojů a materiálu také životnost, u léků účinná látka.

Projekt se bude podle ministra rozbíhat plynule, položky v katalogu budou přibývat postupně. Začne se u nejdražších přístrojů a materiálů nakupovaných v největších objemech. Do konce roku očekává Heger první výsledky projektu, tedy první reálné úspory.     

Heger uvedl, že zdravotnictví spotřebuje zhruba 250 miliard korun za rok, projekt je rozložený na několik let a vyjde dohromady na deset až 20 milionů korun. Z nich 85 procent chce ministerstvo získat z evropských fondů, zbytek zaplatí. I kdyby však evropské peníze ministerstvo nezískalo, projekt spustí, ujistil Heger. 

Slabina plánu ale spočívá v tom, že nedostatky bude ministerstvo moci hlídat a trestat pouze u svých nemocnic. Narazit naopak může u akciových společností. Právě v těch jsou v posledních letech ty největší problémy. Příkladem za všechny je severočeská Krajská zdravotní, která koupila magnetickou resonanci za 44 milionů. Přitom obdobná na Homolce stála o dvacet milionů méně. „Akciové společnosti podle mého soudu žádné údaje dávat nebudou,“ podotkl stínový ministr zdravotnictví David Rath.

David Rath, stínový ministr zdravotnictví: 

„Jsem rád, že pan ministr navázal na to, co jsme měli vybudováno již před volbami roku 2006, takže tak trochu “objevuje Ameriku„ a vrací se k něčemu, co tu už fungovalo.“


V projektu Národního informačního systému sledování nákladů na nákup léků, spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky ve zdravotnictví nyní ministerstvo vyzvalo odborníky k účasti v pracovní skupině, která cenový katalog vytvoří. Budou v ní zástupci nemocnic, profesních komor či zdravotních pojišťoven, ale ne výrobců.    

 

Heger vyhlásil s platností od 1. února protikorupční strategii. Platí pro ministerstvo i fakultní nemocnice a další zařízení, která ministerstvo řídí. Strategii dostaly k využití kraje pro své nemocnice. Podle ní musejí nemocnice na drahé přístroje vypisovat výběrová řízení, jediným kritériem je cena. Léky nakupují nemocnice v elektronických aukcích.

Video TK ministerstva zdravotnictví k zveřejnění cenového katalogu
video

TK ministerstva zdravotnictví k zveřejnění cenového katalogu