Vláda schválila odložení platnosti služebního zákona

Praha - Vláda přijala novelu odkládající znovu účinnost služebního zákona. Platit měl začít po několika odsunech od ledna, ministerstvo vnitra navrhlo odložit jeho účinnost o další tři roky. Je přitom možné, že vůbec platit nezačne, protože Nečasova administrativa připravuje novou právní úpravu zaměstnaneckých vztahů ve veřejné správě, která má služební zákon nahradit. Normu nyní posoudí sněmovna.

Místo služebního zákona má vzniknout zákon o úřednících. Jeho nástin už ve věcném záměru představilo ministerstvo vnitra. Nyní se pracovní poměry státních úředníků řídí zákoníkem práce. V roce 2002 sice vznikl zákon o státní službě, účinnosti ale nabylo jen několik jeho ustanovení. Plná účinnost zákona o službě státních zaměstnanců byla opakovaně odkládána, naposled na 1. ledna 2012.

Autoři věcného návrhu zákona o úřednících připomínají, že za deset let se toho v českém právu mnoho změnilo a s časovým odstupem se ukázala opodstatněnost řady výhrad ke služebnímu zákonu, proto by ho bylo v případě nabytí plné účinnosti třeba znovu novelizovat. Konstatují také, že úřady nejsou na zavedení služebního zákona připraveny a rozpočet by každoročně přišel na 5,8 miliardy.