Od září začnou školy uzavírat smlouvy s rodiči zlobivých dětí

Praha – Více než dvacítka základních škol začne od září testovat smlouvy s rodiči zlobivých dětí. Pokud bude mít žák výchovné problémy a napomínání nebude stačit, škola si s rodiči ve smlouvě přesně stanoví, jak postupovat v případě nekázně či záškoláctví. Novinka, která by mohla začít platit za dva roky, dá školám návod, jak řešit čím dál častější problémy s rozjívenými dětmi. K větší zodpovědnosti za výchovu má ale nový systém přivést i rodiče. Pokud se smlouvy osvědčí, mohlo by je ministerstvo zavést formou metodického pokynu nebo vyhlášky od školního roku 2013/2014.

„Je potřeba, aby tam byly prostě zadané povinnosti všech těch tří stran (žáka, rodičů a školy),“ popsala Miroslava Salavcová z ministerstva školství, která projekt připravuje. Odborníci v čele s psychologem Václavem Mertinem připravili modelové situace, jak by měly školy řešit různé kázeňské prohřešky. Například pokud bude žák soustavně vyrušovat v hodinách, musel by práci nahradit po vyučování. Školy dostanou od ministerstva předlohu, podle ní pak sepíšou výchovný plán na míru každému zlobivému žákovi.

Smlouvy nebudou pro rodiče povinné

Smlouvy nebudou pro rodiče povinné. „Pokud se ale škola bude snažit to vyřešit a spolupráce tam nebude fungovat z viny rodičů, tak potom se to samozřejmě řeší už těmi dalšími postupy,“ upozornila Salavcová. Jako další postupy zmínila třeba přestupkový a trestní zákon nebo nahlášení problémů na odbor sociálně-právní ochrany dětí. To je prý ale krajní řešení, systém má spočívat hlavně v prevenci.

Učitelé si stěžují zejména na to, že nemají jak zakročit proti drzým a agresivním žákům. Některé školy mají řešení výchovných problémů zakotvené ve školním řádu, například že může malý zlobivec zůstat po škole nebo mu kantor může dočasně zabavit mobil. Školy si ale často nejsou jisté, kam až mohou zajít.

S nápadem na smlouvy s rodiči přišel ministr školství Josef Dobeš (VV), který zmiňoval i možnost vyloučit žáka z hodiny nebo jej poslat na pohovor ke školnímu psychologovi. Inspiraci našel v zahraničí, podobný systém funguje například ve Velké Británii. Konkrétní opatření ale dají odborníci dohromady až po ročním ověřování na pokusných školách. Mezi těmi je i několik škol s velmi problémovými žáky.