Jak na kyberšikanu? Poradí nová kniha doplněná českými odborníky

Praha - Na českém trhu se objevila kniha, která má radit učitelům, jak s dětmi účinně mluvit o kyberšikaně, tedy šikaně prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů nebo sociálních sítí. Dílo Kyberšikana - pracovní materiály pro učitele, žáky i studenty britské autorky Vanessy Rogersové doplnili čeští odborníci z projektu Minimalizace šikany o údaje a statistiky z českého prostředí a o příběhy šikany z českých škol.

Zdroj: www.minimalizacesikany.cz Autor: Základní škola Kraslice

Důležitou součástí knihy jsou podle českých spoluautorů návody, jak s dětmi pracovat. Učitel má k dispozici příklady nejrůznějších situací a děti o nich mají diskutovat a rozhodovat, zda jde o kyberšikanu, nebo ne. Další aktivity upozorňují na rizika, která v elektronickém prostředí hrozí, nebo varují děti, aby dávaly pozor, co o sobě zveřejňují na sociálních sítích.  

Kyberšikana je podle lektora projektu Minimalizace šikany Davida Čápa jednou z forem šikany. „Je to snaha ublížit, ponížit buď jednotlivce, nebo to je za využití informačních technologií,“ uvedl Čáp. Jde o hanlivé nebo urážlivé SMS či MMS zprávy, e-maily a zesměšňující nebo ponižující obrázky a videa zveřejněná prostřednictvím internetu, případně celé webové stránky.     

Přestože podle Čápa kyberšikana zpravidla souvisí se školním prostředím, školy ji prý často přehlížejí a odůvodňují to tím, že se odehrává mimo školní lavice. „V obrovské míře, kolem 80 procent, agresor pochází ze stejné třídy nebo ze stejné školy jako oběť,“ podotkl Čáp.

Projekt Minimalizace šikany má na starosti občanské sdružení Aisis, činnost zahrnuje především školení pedagogů, kteří mají zájem o bezplatné vzdělávání na toto téma. Semináře pro učitele mají následovat i v budoucnu, stejně jako kurzy pro preventisty, výchovné poradce, ředitele škol a jejich zástupce.

Pracovníci projektu chtějí pořádat i semináře pro rodiče. Rezervy v prevenci proti rizikům na internetu v minulosti přiznalo ministerstvo školství. Martin Krejza z úřadu na konferenci v Senátu uvedl, že metodický pokyn pro učitele ohledně šikany je z roku 2004 a pojem kyberšikana se v něm vůbec nevyskytuje.     

Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou nebo zneužitím osobních dat.

Video Události, komentáře: Jak na kyberšikanu?
video

Události, komentáře: Jak na kyberšikanu?