Dopravní výchovu nestihlo ministerstvo připravit

Praha – Ministerstva dopravy a školství slibovaly, že od školního roku, který dnes začal, zavedou povinnou a jednotnou dopravní výchovu. Děti se v ní měly všechny shodným způsobem učit, jak se chovat při přecházení nebo při jízdě na kole. Ministerstvo školství ale nestihlo systém dopravní výchovy připravit, a tak se s ní děti zatím nesetkají.

Žáci se měli ve školách dozvídat, co po nich – chodcích, cyklistech a v budoucnosti nejspíš i řidičích – žádají zákony, projít praktickým výcvikem a z probrané látky skládat testy. Pro učitele mělo ministerstvo dopravy připravit harmonogram výuky – co, kdy a jak učit. V současnosti se děti o svých povinnostech sice dozvídají, ale nahodile, na každé škole jinak.

Oddělení BESIP ministerstva dopravy a ministerstvo školství se na jaře dohodly, že potřebné materiály připraví tak, aby je školy mohly použít už v novém školním roce. Teď se ale ukázalo, že úřad Josefa Dobeše práci nestihl. „Dopravní výchova – pracujeme na ní, ale pracujeme více na standardech a srovnávacích zkouškách v 'pětkách' a 'devítkách',“ přiznal ministr školství. 

BESIP proto připravil pro žáky prvních tříd alespoň malou poučnou sadu. Jsou v ní učebnice, hry, pracovní listy a malé dárky. Zda s nimi budou pracovat ve výuce nebo jenom doma, ale nikdo nestanovil. „Je to na principu dobrovolnosti a aktivním přístupu samotných učitelů,“ shrnula vedoucí BESIP Kateřina Budínová.

Video Reportáž Markéty Šenkýřové
video

Reportáž Markéty Šenkýřové

Povinná dopravní výchova by podle odborníků měla zvýšit opatrnosti dětí na ulici nebo silnici. Ročně se jich totiž při nehodách kolem 90 tisíc. Každá škola ale vede žáky k opatrnosti na silnicích jinak, některá na jejich bezpečnost v provozu dbá méně, jiná více. „V první třídě je vetknuta zejména do předmětu prvouka – u nás ve škole tomu říkáme svět kolem nás. Děti se seznamují nejenom s okolím školy, ale i se zásadami, které má dodržovat správný chodec,“ popsal praxi své školy ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran.

Dopravní výchovu ministerstvo zavede nejdříve ve druhém pololetí. Do té doby bude záležet na každé škole, nakolik se bude dopravní osvětě věnovat, zda ji odbude ve třídách, v ulicích nebo vezme žáky i na dopravní hřiště.