Studenti organizují další petici proti školnému

Praha - Studenti se znovu začali šikovat proti plánovanému zavedení školného na vysokých školách. Od září začali sbírat podpisy na petici, za tři dny měli 400 podpisů. Zástupci spolku SOS Student tak reagovali na záměry ministerstva školství, které začalo připravovat systém odloženého školného. Podle studentů je ale placení za studium asociální. Se školným se přitom počítá v koaliční smlouvě, odložené placení by mělo být zavedeno od roku 2013.

„Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na veřejných vysokých školách by tak prohloubilo, i přes různé navrhované sociální polštáře, rozdíly v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se takovéto studium stalo prakticky nedostupným,“ uvedli studenti v tiskové zprávě.

Od září se proto rozhodli obnovit kampaň proti zavedení poplatků za studium, plánují tři akce v Praze a další po celé republice. Studenti středních a vysokých škol zároveň uvedli, že v protestech chtějí pokračovat, dokud „neustanou mediální, ale hlavně faktické legislativní snahy o zavedení školného“.

„Vzdělání nemůže být výsadou určité skupiny obyvatelstva, musí být přístupné všem. V přístupu ke vzdělávání na veřejných školách nesmí fungovat ekonomické třídící síto… Odmítáme tvrzení, že zavedením školného na VŠ se zlepší úroveň vysokoškolského vzdělávání. Opak je pravdou.“

SOS Student


V případě takzvaného odloženého školného by banky školám zaplatily za pomoci státní záruky za studenty již v průběhu studia. Ti by ale začali splácet až poté, co v zaměstnaní dosáhnou průměrného českého platu. Ministerstvo školství si chce nyní nechat vypracovat na fungování tohoto systému studii.

Studenti v posluchárně
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Maximální výše školného by měla být 10 000 korun za semestr. Fungování plateb za studium má být řešeno v zákoně o finanční pomoci studentům. Ten počítá mimo jiné se systémem půjček a grantů. Vláda by jej měla mít na stole do konce tohoto roku, podle koaliční smlouvy by se mělo školné začít platit od roku 2013. Ministr Josef Dobeš (VV) ovšem na loňské ideové konferenci nejmenší vládní strany prosadil usnesení, podle kterého by VV měly jednat v koalici o odložení spuštění školného o rok, tedy do dalšího volebního období.