Ministerstvo omezí přístup k informacím o jedovatých odpadech

Praha – Vláda plánuje omezit integrovaný registr znečišťování. Podle ekologických organizací chce ministerstvo průmyslu zveřejňovat méně informací. Vláda se hájí tím, že chce omezit administrativu pro české podnikatele. Faktem zůstává, že veřejnosti se omezí přístup k informacím o jedovatých látkách, které podniky vypouštějí jako odpady.

„Hrozí, že z integrovaného registru znečištění zmizí více než polovina hlášení o emisích do ovzduší, vody a půdy,“ upozorňuje mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková. Dále mají zmizet údaje od určitých firem. „Jsou mezi nimi takové podniky, na které si lidé nejvíce stěžují, například laminátovny nebo dřevozpracující průmysl. Často bývá důvodem zápach,“ říká Kasiková. „V krajích, jako je Vysočina nebo Zlínský kraj, by lidé přišli o více než 80 procent informací,“ dodává.

Ministerstvo si ale za svým rozhodnutím stojí. „Vláda, kraje a další pracují v rámci mezirezortní komise, která posuzuje jednotlivá nařízení upravující ekologickou legislativu v tom smyslu, aby podnikatelé nebyli znevýhodněni oproti svým kolegům v Evropské unii,“ vysvětluje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

Česko je jediný člen EU, kde jsou firmy povinny vkládat do integrovaného registru znečištění informace o přenosu látek v odpadech po jednotlivých položkách. V jiných zemích se hodnotí pouze množství látek, tvrdí Vlček. Česká legislativa by se proto měla zjednodušit.

"Registr je velmi šikovný nástroj, protože je to on-line veřejně přístupná databáze a je možné v něm velice dobře vyhledávat. Je možné vyhledat informace podle kraje, podle regionu, kde bydlíme. Je možné vyhledávat jednotlivé látky. Samozřejmě jsou tam přesné a podrobné informace o té které látce," popisuje fungování registru Kasiková.


„Lidé i obce si už zvykli integrovaný registr využívat. Je mnoho příkladů, kdy jim pomohl zlepšit životní prostředí, tlačit na podniky, aby zavedli čistší technologie. A ta úspora, se kterou ministerstvo průmyslu a obchodu počítá, je na jeden podnik 10 tisíc korun. To je samozřejmě částka, která žádný podnik nezachrání ani nepoloží,“ oponuje plánům ministerstva mluvčí Arniky.

Video Rozhovor se Zorou Kasikovou a Pavlem Vlčkem
video

Rozhovor se Zorou Kasikovou a Pavlem Vlčkem