NKÚ našel chyby v účetnictví ministerstva školství za 5,7 miliardy

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad zjistil v loňské účetní závěrce ministerstva školství nesrovnalosti ve výši 5,7 miliardy korun. Největší pochybení se týkalo návratné finanční výpomoci Masarykově univerzitě v Brně, které ministerstvo v letech 2006–10 poskytlo na stavbu kampusu v Bohunicích 1,7 miliardy. Tuto položku ale ministerstvo v účetnictví vykázalo chybně.

NKÚ také zjistil, že na účtu dlouhodobých podmíněných závazků k prostředkům EU ministerstvo vykazovalo částku o 3,5 miliardy vyšší, než odpovídala skutečnosti. 

Vše nejspíš zavinily zmatky v učetnictví ministerstva. V minulém roce totiž byla nastavena nová pravidla pro vedení účetnictví, NKÚ ovšem upozorňuje, že některá nová ustanovení mohly úřady v minulém roce jen těžko uplatnit. „Nejednoznačnosti a nejasnosti aplikace právních předpisů v oblasti účetnictví organizačních složek státu v roce 2010 nemohou být vyčítány ministerstvu školství,“ dodal Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě.