Do projektu Kecejme do toho se zapojilo na 3700 mladých lidí

Praha - Státní maturity, školné, legalizace marihuany, šikana a kyberšikana, podpora mladých rodin a sexuální výchova na školách byla hlavní témata, která na 3700 mladých lidí vybralo pro první ročník projektu Kecejme do toho. Organizátoři tohoto dialogu mládeže s odborníky dnes uvedli, že výsledky diskusí s mládeží na školách vyhodnotili a poskytli je účastníkům projektu a státním institucím.

Z diskusí ve studentském prostředí, které byly po roce uzavřeny závěrečnou konferencí v Praze, vyplynulo, že mladým lidem většinou státní maturity nevadí. Diskutující však poukazovali na problémy s dostatkem informací. Studenti se většinou obávali, že budou muset dělat maturitu z něčeho jiného, než na co se celé čtyři roky připravovali.

Systém placení školného na vysokých školách, bude-li školné zavedeno, by měl být podle názoru studentů navržen tak, aby byl únosný pro každého, i pro uchazeče z nemajetných rodin. Podmínky by měly být jasné už při zahájení studia a neměly by se během studia měnit.

Video Rozhovor s Janou Votavovou
video

Rozhovor s Janou Votavovou

Legalizace marihuany? Mezi mladými 50:50

Na dva takřka rovnoměrné tábory se mladí lidé dělili při diskusích o legalizaci marihuany. Zastánci legalizace argumentovali nejčastěji tím, že jde o méně škodlivou drogu, než jsou legální tabák a alkohol. Odpůrci poukazovali na to, že legalizace a rozšíření marihuany povede ke změně životního stylu a otevře cestu k drogově závislému životu.

Konopí
Konopí

Zatímco témata podpora mladých rodin a šikana a kyberšikana si zřejmě mladí lidé vybrali především proto, že se o těchto stále aktuálních problémech chtěli něco dovědět, k sexuální výchově měli řadu připomínek. Z diskusí vzešel návrh přejmenovat tento předmět na výchovu mezilidských vztahů. Mladí soudí, že současný název nepostihuje látku, která by se měla vyučovat. Vyučování by se podle nich mělo více zaměřit na vztahy mezi partnery, roli a funkci rodiny či tvorbu osobních hodnot.

Cílem projektu, který už pokračuje druhým školním rokem, je začleňovat mladé lidi do společnosti, zprostředkovat jejich účast na národních i evropských procesech a jejich přispění k řešení problémů. Organizuje ho Česká rada dětí a mládeže s podporou ministerstva školství a Evropská komise. Týká se mládeže ve věku 15 až 26 let.


Druhý ročník projektu vybere pro diskusi tři nová témata pro veřejnost a tři pro sdružení dětí a mládeže. V programu je také vytvoření evropského konzultačního týmu, ve kterém se studenti seznámí s fungováním evropské politiky a účastní se evropských konferencí. Vyjadřovat se budou k evropskému dění.