Za smrt výsadkáře technici do vězení nepůjdou

Chrudim – Chrudimský soud zprostil techniky Petra Suchomela a Jana Šturce obžaloby z toho, že zavinili smrt výsadkáře Lukáše Syručka. Ten zahynul v Chrudimi při seskoku v lednu 2009, technici podle obžaloby padák ve zkušební laboratoři chybně otestovali. Soudce ale míní, že nelze jednoznačně říct, zda nedokonale provedené zkoušky způsobily neštěstí. „Zde končí příčinné souvislosti,“ řekl soudce Petr Žanda. Oba obžalovaní se na místě vzdali práva na odvolání. Státní zástupce si na podání opravného prostředku ponechal lhůtu.

Podle obžaloby Suchomel a Šturc testy provedli nedbale, ne všechny údaje uvedli do protokolu a svévolně snížili počet zkušebních seskoků. Obvinění jsou nebo byli dlouholetými pracovníky výzkumného ústavu. Při zkušebním seskoku v březnu 2006 se Šturc podle obvinění dostal do kritické situace, kterou díky svým zkušenostem zvládl. Informace se však nedostala do záznamu. Policie mimo jiné na základě videozáznamu muže obvinila.

Armáda si testy padáků u ústavu objednala. Výsledky převzala bez připomínek a nepožadovala jejich doplnění ani je nijak nezpochybnila. Soud připustil, že Suchomel, který je již v důchodu, zčásti svou práci neodvedl. U zkušebního výsadkáře Šturce se podle soudce nepodařilo prokázat, že by při jeho seskoku v roce 2006 došlo k nebezpečné situaci, kterou podle obžaloby nenahlásil. Přizvaný znalec uvedl, že na videozáznamu seskoku z roku 2006 je patrné, že po výskoku z letadla se Šturcovo tělo nestandardně vychýlilo, soudce ale k tomuto závěru nedospěl. Není zřejmé, zda za smrt výsadkáře Syručka moha jeho nezkušenost nebo chybný postup při závadě při seskoku.

0Soudce Petr Žanda: „U obžalovaného Jana Šturce nebylo prokázáno, jestli se ten jeho skutek vůbec stal, a u pana obžalovaného Petra Suchomela bylo zjištěno, že se o trestný čin nejedná.“


Soudce, znalec, státní zástupce i obhájci se shodli na tom, že velký podíl na neštěstí má armáda. Podle znalce byly testy nedbale připraveny, soudce Žanda uvedl, že vojsko s výsledky zkoušek od ústavu nijak nepracovalo. „Na lavici obžalovaných nesedí armáda, možná bohužel,“ řekl v závěrečné řeči Suchomelův advokát.

Video Reportáž Erika Knajfla
video

Reportáž Erika Knajfla