Šedivý: Vojenské školství zanedbává téma extremismus

Praha - Ministerstvo obrany chce efektivněji bojovat s extremismem. Vydává proto příručku, kde jsou obsaženy symboly, které mají armádní činitele poučit, aby extremismus včas rozeznali. Někteří z nich ovšem upozorňují, že příručka může sloužit víc jako návod než prevence. Bývalý náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý ale takové domněnky odmítá - příručka má podle něj sloužit pouze jako doplňkový materiál. Jak rozeznat projevy extremismu, se mají učit budoucí velitelé už od svého vstupu do armády. Jedná se o prioritu, na niž by vojenské školství mělo upřít větší pozornost, než tomu bylo dosud.

„Příručka popisuje, jak bojovat proti extremismu. Pokud někdo případy využívá k tomu, aby ji pomluvil, tak je to špatné,“ prohlásil Šedivý. Zákon o ozbrojených silách podle něj jasně říká, že v případě takového chování vojáka může dojít i k propuštění, pokud dotyčný prokazuje příslušnost k nějakým extremistickým organizacím. „Deklarace znaků – symbolů je pak zcela evidentní,“ míní Šedivý. 

Největším problémem je podle generála to, že vojenské školství pravděpodobně nedostatečně připravuje velitelský sbor. „Tento problém se táhne už delší dobu, od poloviny devadesátých let, kdy se začala zvyšovat úroveň profesionalizace v armádě,“ podotkl Šedivý.

Odpovědnost leží na bedrech vojenského školství 

Vojenské školství musí podle něj připravovat právě zejména své absolventy, kteří v budoucnu velí. „Ti pak dovedou velmi dobře rozeznat, kdo je sympatizantem a kdo projevuje pomocí symbolů příslušnost k nějakému extremistickému hnutí,“ řekl generál. Může se přitom jednat jak o neonacismus, tak i levicový extremismus. 

Někteří velitelé se na příručku dívají s nevolí, protože vojáci teď mají v příručce systematicky seřazeno, jak se které divize označovaly, což by mohl být pro extremisty v armádě návod. Podle Šedivého se ale jedná o určité alibi ze strany velitelů, kteří hledají způsob, jak uniknout zodpovědnosti. „Těm, kteří se umějí v prostředí pohybovat, nemůže nějaký seznam symbolů vadit,“ poznamenal generál.

Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR: 

„Velitel musí být schopen přesně identifikovat vojáka, který se extremistickými názory prezentuje. Takoví vojáci se projevují formou různých poznámek, způsobem komunikace. Mají navíc typické chování v kolektivu.“


Extremismus bude v armádě přítomen vždycky 

Příručka je podle Šedivého doplňujícím dokumentem, který má pomoci mladším velitelům, aby se v prostředí orientovali. „Jak se v takové situaci mají velitelé zachovat, to se musí ale učit už při vstupu do armády, musí mít znalosti z historie,“ podotkl generál, podle něhož se ale v armádě případy extremistického chování budou vyskytovat i v budoucnu. „Tlak na to, aby se extremisté dostávali do armády, vždy bude. Důležité je ale je eliminovat,“ dodal generál.

Video Rozhovor s Jiřím Šedivým
video

Rozhovor s Jiřím Šedivým