Učitelé: Známky by měly ze škol zmizet

Praha - Způsob hodnocení žáků ve škole se má změnit, navrhuje Asociace profese učitelství. Známky totiž děti nemotivují ke vzdělávání. Asociace chce, aby se hodnotil hlavně pokrok dětí při učení, což ale známky neumožňují. „Není podstatné, jestli je to jednička, dvojka, trojka. Jde o to, aby opravdu uměl, ne aby to opsal, ne aby za něj úkol udělali rodiče kvůli známce,“ říká učitelka Kateřina Bártová.

Podle asociace, která sdružuje pedagogy ze všech typů škol, známky srovnávají nesrovnatelné a děti hází do pěti pytlů bez ohledu na jejich individuální možnosti. Proto by se hodnocení ve školách mělo změnit.

„Ideální forma pro nás by byla nějaká mapa učebního procesu, abychom mohli u každého dítěte zmapovat, kde to dítě v určité chvíli bylo, a stanovili mu určitý plán,“ uvedl Jan Korda, prezident asociace učitelů.

Jedničky až pětky padají v českých školách už 140 let. Taková klasifikace převažuje v celé Evropě. Například ve Finsku, Dánsku nebo na Islandu ale hodnotí děti až na druhém stupni, a to převážně slovně.

V Česku školy sice můžou hodnotit různě, na vysvědčení ale musí být známky. „Máme procentuální hodnocení, máme písmenné hodnocení, ale pak stejně nastává poslední fáze, kdy toto hodnocení musíte převést do klasifikace tak, jak určuje školský zákon,“ komentuje to Korda.

Ministerstvo nemá kompetence

Ministerstvo školství nyní připravuje testování dětí v páté a deváté třídě, ale zrušit známky se nechystá. „To je revoluční změna ve školství, na kterou nemá ministerstvo v současné době kompetence,“ přiznává Ladislav Němec, náměstek ministra školství. Asociace učitelů trvá na tom, že klasifikace jedna až pět by ze škol měla zmizet. Jinak se motivace dětí k učení nezlepší.