Vláda: Tajné služby budou mít přístup k informacím o kontech

Praha - Tajné služby budou zřejmě moci získávat tajné informace o soukromých kontech v bankách a dalších finančních institucích bez souhlasu klienta, jen na základě povolení soudu. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou dnes schválila vláda. Nečasův kabinet rovněž přijal novelu zákona o ozbrojených silách, která převádí pravomoc vysílat vojenská letadla s humanitární pomocí na ministerstvo obrany. Má se tím zrychlit poskytování pomoci postiženým zemím. Vyslání letadel dosud musel schvalovat kabinet. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu týkající se sporů při účtování telekomunikačních služeb byl odložen na příští týden.

„Zpravodajské služby budou oprávněny požadovat poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství. Poskytnutí informací zpravodajským službám bude moci povolit soud. Soud může povolit poskytování informací i na budoucí období, které ovšem bude přesně časově vymezené, nejdéle na tři měsíce s možností opakovaného prodloužení o další tři měsíce,“ uvádí materiál zveřejněný na internetových stránkách vlády.

Novela zákona o bankách zároveň upravuje založení a činnost poboček zahraničních bank ze zemí mimo EU nebo umožňuje České národní bance odejmout bankovní licenci za zamlčení nebo sdělení nepravdivých podstatných údajů. „V důsledku navrhovaných změn bude dále umožněno České národní bance odejmout bankovní licenci, povolení k činnosti družstevní záložny nebo udělený souhlas dohlíženým subjektům v případech, kdy byly žadatelem zamlčeny podstatné údaje nebo uvedeny nepravdivé údaje,“ uvedl materiál.

Česko může rychleji reagovat na humanitární krize v zahraničí

Vláda si od převodu pravomoci vysílat letadla s pomocí na ministerstvo obrany slibuje větší pružnost a rychlejší rozhodování o poskytnutí humanitárního materiálu zemím poškozeným přírodními katastrofami. Pomoc by se tak potřebným měla dostat dřív. K přepravě humanitární pomoci jsou využívána vojenská dopravní letadla.

Žádost o jejich vyslání může podat ministr zahraničních věcí či ministr vnitra. Konečné rozhodnutí, zda letadla z volných kapacit armády použít nebo ne, učiní ministr obrany, vyplývá z matriálu vlády.

Druhou důležitou částí novely zákona o ozbrojených silách je možnost vojáků používat rušičky elektronického signálu. Vojáci nyní budou moci rušičky používat při výcviku ve vlasti. Novela přitom ukládá rušičky používat „v nezbytné míře a po nezbytnou dobu i na území ČR, zejména za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku“.

Změny zákona o telekomunikacích odloženy na příští týden

Kabinet měl dnes také v plánu projednat návrh ministerstva průmyslu a obchodu týkající se sporů při účtování telekomunikačních služeb. Ministerstvo navrhovalo, aby konflikty mezi operátory a jejich zákazníky o vyúčtování služeb místo Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nově mohly řešit obecné soudy. Téma se však bude řešit až na schůzi příští týden.

Soukromoprávní spory o peněžité plnění úřad výrazně zatěžují. Jejich počet vzrostl mezi roky 2008 a 2010 na téměř dvojnásobných 142 600 sporů ročně. Pokud vláda agendu nepřevede, bude muset úřad přijmout nejméně 217 nových zaměstnanců, což by si vyžádalo zvýšené výdaje o více než 260 milionů korun. V roce 2008 agendu zajišťovalo 126 zaměstnanců regulačního orgánu.

Soutěž excelence Grantové agentury ČR bude už v roce 2013

Vláda dnes také schválila urychlení soutěže na podporu projektů excelence Grantové agentury České republiky o jeden rok. Soutěž tak bude vyhlášena v roce 2013 místo původně plánovaného 2014. O rok dříve bude také vyplácena finanční podpora vítězným projektům základního výzkumu. Změna je spojena s celkovým zvýšením výdajů na projekty. Podle návrhu by se měly výdaje zvýšit ze 192 milionů na téměř 311 milionů korun, v roce 2013 z 200 milionů na více než 389 milionů korun a v roce 2014 z 210 milionů na více než 483 milionů korun. V letech 2015 až 2018 počítá návrh se zajištěním financování podle možností státního rozpočtu.

Ministerstvo školství spustilo v pondělí mezinárodní výběrové řízení pro získání devíti špičkových manažerů na pozice výkonných a vědeckých ředitelů, kteří stanou v čele pěti největších vědecko-výzkumných center. Uchazeči se mohou hlásit do 28. října.