Jízda Pendolinem bude obzvlášť klidná

Praha – Tiché oddíly, na které jsou zvyklí cestující z německých, rakouských a odnedávna i slovenských vlaků, se objeví i na českých kolejích. Zatím ztichne „vlajková loď“ Českých drah, jednotky na spojích SC Pendolino mezi Prahou a Ostravou. Cestujícím, kteří se chtějí při cestě vyspat nebo si potichu číst, budou vyhrazeny oba krajní vozy – jeden vagon první třídy a jeden vagon druhé třídy. Tiché oddíly zavedou dráhy od 14. listopadu, nebudou však k dispozici v dosluhujícím Pendolinu do Bratislavy, které v prosinci přestane jezdit.

Do tichých vozů je možné zakoupit místenky v pokladnách i na eshopu ČD, cestující, kteří do nich nastoupí, budou muset ticho nejenom vyžadovat, ale také zachovávat. Nebude jim proto povoleno telefonovat, poslouchat hlasitou hudbu ani k tomu využívat sluchátka, která hluk neutlumí, nebo hlasitě rozmlouvat. Cestující vyhrazené vagony poznají podle piktogramů „tichý oddíl“ a „zákaz používání mobilních telefonů“. „Tuto novinku zavádíme na základě podnětů řady našich cestujících, kteří si přejí cestovat v klidném prostředí. Jde tak o další změnu, kterou chceme zkvalitnit služby ve vlacích SuperCity Pendolino,“ vysvětlil ředitel Odboru produktů a obchodu ČD Vladimír Peléšek

V jednotkách Pendolino budou tichu zasvěceny vozy číslo 1 a 7, tedy oba řídicí vagony, které mají pouze jeden pár vstupních dveří a neprocházejí jimi například lidé, kteří míří do restaurační části vlaku.

Ticho však ani ve vyhrazených vozech nebude úplné. Kromě hluku, který vydává vlak sám při jízdě nebo provozem klimatizace, bude cestující rušit také palubní rozhlas, který obvykle upozorňuje na stanice. Podle drah je to potřeba z bezpečnostních důvodů.

Ačkoli si cestující užijí tiché oddíly zatím jenom v Pendolinu, časem se mohou rozšířit i do dalších spojů. „Pokud se tiché oddíly v Pendolinech osvědčí, jsme připraveni zavést je v krátké době také v dalších našich vlacích,“ slíbil Vladimír Peléšek.

PRAVIDLA ČD PRO CHOVÁNÍ V TICHÝCH ODDÍLECH:

1. Před nástupem do vlaku vypněte vyzvánění mobilního telefonu.
2. V tichém oddíle netelefonujte.
3. Nerušte spolucestující poslechem hlasité hudby (i přes sluchátka).
4. Notebooky, tablety, herní konzole apod. používejte jen s vypnutým zvukem.
5. Zdržte se hlasité konverzace a jiných rušivých projevů během jízdy i při nástupu a výstupu.