Protihluková opatření by mohla zbrzdit rekonstrukci D1

Praha - Nový problém s rekonstrukcí dálnice D1. Nejenže silničáři ještě nemají jisté spolufinancování z peněz Evropské unie, ale nově také hrozí, že se největší oprava v historii této dopravní tepny výrazně zpozdí kvůli námitkám hygieniků. Ti podmiňují svůj souhlas stavbě včasným vyřešením protihlukových opatření.

Jednota hned tří krajských hygienických stanic jako nová komplikace pro silničáře. Hygienici ze Středočeského kraje, Vysočiny a Jihomoravského kraje teď vzájemně koordinují svůj postup a vzkazují Ředitelství silnic a dálnic, že pokud nebudou k dispozici data o hlukové zátěži u dálnice z let 2000 a 2010, souhlas hygieniků nepřijde.

„Mezi uvedenými krajskými hygienickými stanicemi teď existuje spolupráce. Jsme instituce, která chrání jedinou věc, tedy zdraví exponované populace. Proto hodláme postupovat všichni při obavě z poškozování zdraví hlukem stejným způsobem,“ potvrdil České televizi náměstek krajského hygienika na Vysočině Jiří Kos. Jeho středočeská kolegyně Liběna Polanská upřesnila, na co teď hygienici konkrétně čekají: „V dokumentaci, která nám byla předložena, žádáme o doplnění informací o hladinách hluku v okolí. Pokud nebudou v termínu doplněny, tak vydáme nesouhlasné závazné stanovisko.“

Rekonstrukce D1
Rekonstrukce D1

Ministerstvo dopravy problém potvrzuje. Podle jeho zástupců je teď největší komplikací to, že se silničáři rozcházejí s hygieniky v názoru na to, kdy mají být u rekonstruované dálnice vybudována protihluková opatření. „Krajští hygienici nám nedovolí, abychom protihluková opatření při modernizaci D1 stavěli dodatečně. Jejich požadavek by ale projekt výrazně zkomplikoval, znamenal by například konec evropských peněz na modernizaci a odsunutí celé stavby minimálně o dva roky,“ popisuje mluvčí úřadu Květa Kočová a dodává: „Požadavek příliš nechápeme, protože běžná cesta je, že protihluková opatření se běžně staví až po stavbě silnice.“

Hygienici ale trvají na svém. Podle nich nelze spoléhat na to, že by se lidé v okolí dálnice v budoucnu protihlukových stěn dočkali: „Hluk je u dálnice už teď a řada obcí dodneška bojuje s tím, aby si nějakým způsobem protihluková opatření vydobyla. Má-li dojít k rekonstrukci dálnice, protihluková opatření pochopitelně musí být do celé koncepce zakalkulována. Musíme počítat s tím, že tlak na tuhle komunikaci poroste,“ tvrdí Jiří Kos.

S takovými argumenty ale nesouhlasí ministrův zmocněnec pro modernizaci dálnice D1 Jiří Švorc. Podle něj naopak oprava dálnice lidem od hluku uleví: „Naše výpočty v tuto chvíli ukazují, že poté, co bude vyměněn povrch za novou cementobetonovou vozovku, tak snížení hlukové zátěže na okolí bude výrazné,“ podotýká Švorc a doplňuje: „Kdybychom museli nejdřív vyřešit protihlukové stěny, byla by to komplikace i v tom, že bychom nejdřív museli vstoupit do jednání s vlastníky pozemků, na kterých později ty stěny budou. Zdaleka ne všechny pozemky patří státu.“

Problém je teď ožehavý taky proto, že případné evropské peníze na spolufinancování jsou omezeny startem stavby v roce 2012 a jejím dokončením nejpozději během tří let. Ani při splnění těchto podmínek ale stavbaři nemají jistotu spoluúčasti Evropské unie. Jak České televizi už v minulosti potvrdil mluvčí Evropské komise Ton van Lierop, unijní prostředky nelze využít na pouhou opravu stávající komunikace. V úvahu by jejich čerpání připadalo jen pro novou stavbu nebo pro výrazné rozšíření té současné.