Přehled schválených zákonů zdravotnické reformy

Praha - Sněmovna v noci na dnešek potvrdila zákony zdravotnické reformy ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), které jí vrátil opoziční Senát. K prezidentovi tak míří novela zákona o zdravotním pojištění, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě.

Zákon o zdravotních službách vymezuje podmínky poskytování zdravotní péče a postavení státu, poskytovatelů péče a pacientů. Pacient získá například právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a o zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty. Zavádí se i institut dříve vysloveného přání. Pacient bude moci určit, za jakých okolností chce být léčen. Dokument bude platit pět let. Zákon také upravuje utajený porod.

V Národním registru poskytovatelů pak lidé najdou všechny údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. Návrh rovněž zdůrazňuje kvalitu služeb a bezpečí pacienta. Zavádí různé sankce vůči poskytovatelům péče. Současná úprava správní delikty nevymezuje a nestanoví výši pokut. Podle opozice jsou ale příliš vysoké, i ve statisících korun. Nově bude hrozit až milionová pokuta lidem, kteří by poskytovali zdravotní služby bez oprávnění. 


Novela zákona o zdravotním pojištění například zavádí hrazení očkování proti rakovině děložního čípku dívkám ve věku od 13 do 14 let. V případě asistované reprodukce budou pojišťovny ženám platit čtyři pokusy místo tří. Avšak pouze v případě, že při prvních dvou pokusech se bude používat jedno, nikoli více embryí.

Novela počítá i s rozdělením zdravotní péče na základní a nadstandardní, za kterou by si lidé připláceli, a zvyšuje poplatek za den v nemocnici ze 60 na 100 korun. Dále předpokládá hrazení léků do 50 korun a doplňkových a podpůrných přípravků pacientem, na druhou stranu zavádí třicetikorunový poplatek za recept místo za položku na receptu. Z pojištění také nebudou hrazeny léky, které si lidé mohou koupit i bez receptu. 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách upravuje umělé oplodnění, sterilizace žen, kastrace mužů a změnu pohlaví. Předloha rovněž zakazuje klonování lidí a stanoví podmínky pro ověřování nezavedených léčebných metod na lidech. Předloha dále upravuje školní prohlídky žáků, dárcovství krve, posudkovou činnost lékařů a nemoci z povolání.

Umělé oplodnění by mohla podstoupit žena nejvýše do 49 let. Sterilizaci novela připouští i z jiných než zdravotních důvodů, ale jen u žen starších 21 let na základě jejich žádosti. Sterilizaci nezletilých nebo nesvéprávných pacientů by posuzovala odborná komise, byl by nutný souhlas zákonného zástupce. Terapeuticky kastrovat by mohli lékaři podle zákona muže staršího 25 let, který v minulosti spáchal násilný sexuální zločin nebo je sexuální deviant. V některých případech by byl nutný souhlas odborné komise a soudu.    

Zákon o zdravotnické záchranné službě prodlužuje dojezd sanitek k pacientovi z 15 na 20 minut. Patnáctiminutový limit nelze podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) dodržet pro oblasti se zhruba 1,3 milionu obyvatel v přibližně 1970 obcích. Kritici prodloužení lhůty z řad levice argumentovali tím, že prodloužení lhůty by mohlo vést ke zvýšení případů neposkytnutí včasné pomoci. Sněmovna v zákoně ponechala také pasáž, podle níž by vedoucí výjezdové skupiny mohl odmítnout zásah na místě, pokud tím byly ohroženy životy nebo zdraví záchranářů.