Sněmovna schválila občanský zákoník a daňovou reformu

Praha - Poslanci dnes schválili nový občanský zákoník. Rozsáhlý kodex, který nově upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy, má platit od roku 2014. Předloha čítající více než 3000 paragrafů přečkala po poměrně dlouhé debatě návrhy KSČM na zamítnutí a na vrácení normy do druhého čtení a míří k posouzení do Senátu. Sněmovna také přijala daňovou reformu, která by měla platit od roku 2014, a zvýhodnění stravenek neruší. Už od příštího roku bude nové zdanění hazardu. Zákonodárci dále souhlasili se změnami ve vyplácení nemocenské či zákonem o mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek. Schválená novela školského zákona zkracuje funkční období ředitelů škol na šest let.

Zákoník znamená podle předkladatelů rozchod s komunistickým právem. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) chrání nový kodex mnohem lépe práva občanů. Komunisté ale namítali, že zákoník zvýhodní vlastníky a movitější lidi. Sněmovna neschválila jen jedno ustanovení z návrhu výboru, podle kterého by smlouvy o převodech nemovitostí museli sepisovat výhradně advokáti nebo notáři. Jednotliví poslanci se svými pozměňovacími návrhy až na dvě nepříliš podstatné výjimky neuspěli.

Zvířata, děti či zvyšování nájemného

Z podstatných pozměňovacích návrhů poslanci přijali jen předlohu ústavně-právního výboru. Změny navržené výborem se týkají například úpravy veřejné prospěšnosti, definice zvířete, posílení práv dětí v dětských domovech, opuštěných nemovitostí, omezení zvyšování nájemného nebo „zkažených“ dovolených. Výbor také upravil povinnosti dětí a posílil osobnostní práva lidí ohledně zveřejňování jejich fotografií bez souhlasu.

0Jiří Dienstbier: „Nezpochybňujeme nutnost nové kodifikace občanského práva, nelíbí se nám však zásady, na kterých je tento zákoník vystavěn. Především je to rozchod s tzv. totalitním paradigmatem, na kterém měly být vystavěny soukromoprávní vztahy v ČR. Tato představa je po 22 letech nepřijatelná. Z toho vychází diskontinuita a snaha se za každou cenu odlišit od stávající úpravy. To způsobí nepřehlednost a judikatura se bude utvářet desítky let, zvýší se množství sporů a soudy budou zahlceny.“


Video Reakce ČSSD na občanský zákoník
video

Reakce ČSSD na občanský zákoník

Reakce ČSSD na občanský zákoník

čssd občan 9.11.

Reportáž Zuzany Tvarůžkové

Jiří Dienstbier a Jiří Pospíšil v Událostech, komentářích

Zákon klade podle předkladatelů větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se bude řídit například dědictví, norma umožní například bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude možné si osvojit i zletilou osobu. U náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit. Bude také možné uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželském páru. Definice rodiny, manželství a rozvodu by měla zůstat v podstatě stejná jako v současnosti.

Přehled hlavních změn občanského zákoníku 

- posílení definice osobnostních práv i sankcí za jejich narušení, zejména pokud se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky.     

- zákoník nebude nakazovat veřejně prospěšným společnostem, aby většinu svých získaných peněz vynaložily na činnost pro obecné blaho. Organizace by pouze měly své jmění hospodárně využívat k veřejně prospěšnému účelu. Definice veřejné prospěšnosti v kodexu zůstala.     

- obsáhlejší definice živého zvířete. Vládní návrh jen uváděl, že zvíře není věc, nově „má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“.     

- otcové dětí narozených v manželství budou mít právo popřít otcovství do šesti let od narození dítěte. Původní návrh počítal se třemi lety. Zachována bude půlroční lhůta od chvíle, kdy nabudou podezření, že otci ve skutečnosti nejsou.     

- rodiče budou mít právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených výchovných opatření a dítě se jim bude muset podřídit.     

- děti nepůjde umístit do dětských domovů na dobu neurčitou, ale maximálně na tři roky. Potom bude muset soud znovu rozhodnout. Soud okamžitě zruší ústavní výchovu, pokud k ní již nebude důvod nebo pokud se najde jiné řešení.     

- opuštěná nemovitost připadne státu. V původní verzi měla skončit ve vlastnictví obce, na jejímž území se nachází.     

- majitelé budou moci navrhovat zvýšení nájemného v bytech jednou za rok a jen do výše, která nepřekročí 20 procent za tři roky. Desetiprocentní nárůst nájmů budou moci vlastníci žádat v případě, že zvýší hodnotu bytu nebo zlepší dům. Ministerstvo spravedlnosti původně navrhovalo možnost zvýšit nájemné jednou ročně bez omezení.


Sněmovna dnes večer také schválila vládní daňovou reformu, která ruší koncept superhrubé mzdy a od příštího roku má zavést nové zdanění hazardu. Přes odpor ODS a TOP 09 prosadila opozice a vládní Věci veřejné zachování daňového zvýhodnění stravenek. Soubor sedmi desítek novel nyní dostane k projednání Senát.

Větší ochranu spotřebitele zakotvuje novela zákona o rozhodčím řízení. Předloha, kterou dnes poslanci rovněž schválili, uvádí, že ze spotřebitelských smluv budou vyňaty rozhodčí doložky. Klienti je tak budou podepisovat samostatně. Cílem je snížit počet těch, kteří rozhodčí doložku podepíšou, aniž by to měli v úmyslu. Předloha míří k posouzení Senátu.

Do horní sněmovny také míří zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který má být účinný od ledna. Jeho účelem je zlepšit vymáhání či zajišťování pohledávek týkajících se daní, poplatků, cel a dalších podobných plateb mezi zeměmi EU. Mezinárodní pomocí se bude podle zákona rozumět vymáhání finančních pohledávek, jejich zajištění, výměna souvisejících informací a doručování příslušných dokumentů. O tom, který úřad bude za pomoc zodpovědný a bude komunikovat s Evropskou unií, rozhodne ministerstvo financí.

Nemocenské pojištění bude platit víc lidí

Brzy by se měla měnit pravidla pro vyplácení nemocenské. Podle schválené předlohy by od příštího roku mělo pojistné odvádět více lidí, například společníci, jednatelé, prokuristé, likvidátoři či zástupci firemních rad nebo za určitých podmínek také šéfové zahraničních společností. Pojistné by se hradilo také tehdy, pokud by zaměstnanec byl u podniku méně než 14 dní, a to i opakovaně v jednom měsíci. Cílem je zabránit situacím, kdy se placení odvodů obchází tím, že firmy několikrát v měsíci přijmou člověka do krátkodobého zaměstnání.

Zpřísnit by se měl také režim vycházek. Lidé na nemocenské by měli podle předlohy mít vycházky nejvýše šest hodin denně. Lékař by přesnou dobu vymezil. Pacienti s náročnou léčbou by si mohli dobu vycházek ale výjimečně volit s ohledem na svůj zdravotní stav. Pokud by člověk dobu vycházek nedodržel, nepřišel ve stanovený termín na kontrolu nebo nesdělil lékaři místo, kde bude stonat, mohla by mu podle návrhu hrozit pokuta 20 000 korun.

Ředitelům škol se zkrátí funkční období na šest let

Ředitelé škol asi budou nově jmenováni jen na šest let. Ti současní budou mít křeslo jisté nejdéle do konce července 2014 podle toho, jak dlouho jsou ve funkci. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes schválila sněmovna. V předloze, kterou nyní dostane k projednání Senát, omezila počet přihlášek na střední školy ze tří na dvě.

Základní škola v Nové Roli
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Novela má také usnadnit vznik firemních mateřských škol, zpřísňuje povolování odkladu povinné školní docházky a také kontrolu uznávání vysvědčení ze zahraničních škol. Ministr školství Josef Dobeš (VV) tyto úpravy, na nichž se shodl sněmovní školský výbor, podpořil.

Video Vstup Petra Suchánka
video

Vstup Petra Suchánka

Vstup Petra Suchánka

stu6: 9.11.2011

Reportáž Evy Davidové