Státní žalobci si na větší nezávislost počkají minimálně další půlrok

Praha – Reforma státního zastupitelství, která má zajistit větší nezávislost žalobců a posílit boj státu proti korupci, se oddálí minimálně o více než půl roku. A to v tom případě, že Nečasův kabinet bude ve sněmovně předkládat zásadní novely najednou, nikoliv jednu po druhé. Myslí si to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Sloučení novel do jednoho balíků naopak preferuje místopředsedkyně vlády zodpovědná za potlačování korupce Karolína Peake (VV).

„Jestliže to půjde společně, nejsem takový optimista, abych věřil, že by takový zákon mohl být předložen v první polovině tohoto roku,“ prohlásil v Otázkách Václava Moravce šéf českých žalobců Zeman a dodal, že oddělené projednávání obou zákonů je pro rychlost přijetí zcela zásadní.

Dílčí novela zákona o státním zastupitelství by měla posílit nezávislost žalobců tím, že upraví způsob jejich jmenování a odvolávání a také omezí jejich funkční období. Vrchní, krajští a okresní žalobci by byli jmenováni na sedm let, nejvyššího státního zástupce by jmenoval na deset let prezident na návrh vlády. Dosud tuto kompetenci měl ministr spravedlnosti.

Karolína Peake: „Zákon o státním zastupitelství by měl patřit mezi tři až pět priorit této vlády v protikorupční strategii, tomu by měly odpovídat i časové lhůty.“

Pavel Zeman: „Nebudu hrát figurku, která už nebude moct nikam dál a nemůže nic dělat.“


Šéf rezortu Jiří Pospíšil původně sliboval fungování této první fáze reformy již na podzim letošního roku, novela však dosud nebyla předložena. Ministerstvo první návrhy expertní komisi vlády předložilo teprve před třemi týdny, kabinet proto projednávání odkládá. „Debata v koalici se vleče,“ přiznala v OVM místopředsedkyně vlády Karolína Peake s tím, že schůzka zástupců koalice na toto téma se zatím konala pouze jednou. Politikům se Pospíšilův návrh příliš nelíbí, dává státnímu zastupitelství přílišné pravomoci.

Otázky Václava Moravce
Zdroj: ČTK
Autor: Stanislav Peška

Druhá část reformy, tzv. velká novela, má odstranit vrchní státní zastupitelství v Olomouci a v Praze. Definitivně by se tak v Česku zrušila čtyřstupňová soustava státních zastupitelství, ve které existovaly nejvyšší (v Brně), vrchní (Praha, Olomouc), krajské a okresní státní zastupitelství. Součástí tohoto zákona by mělo být i vytvoření specializovaného útvaru státního zastupitelství pro řešení korupčních případů a boj s organizovaným zločinem.

Boj s korupcí se opět odkládá

Zpomalení reformy státního zastupitelství podle šéfa nevládní organizace Amnesty International Romana Ondráčky mimo jiné komplikuje boj státu s korupcí a organizovaným zločinem. „Je to průšvih, posílení nezávislosti státních zástupců je stejně důležité jako nezávislost soudců,“ upozornil.


Sloučení obou částí reformy preferuje místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády Karolína Peake (VV). „Jestli říkáme, že je nyní státní zastupitelství v rozkladu, tak nevím, jestli ho máme malou novelou personálně zavíčkovat a teprve poté provádět velkou reformu,“ tvrdí.

Peake zároveň v OVM slíbila, že kabinet přijetí obou novel co nejvíce urychlí. „Jakmile se domluvíme na základních konceptech reformy, ministerstvo spravedlnosti by mělo být schopno v první polovině příštího roku předložit paragrafované znění zákonů,“ dodala. Na konečném rozhodnutí, zda budou novely sloučeny do jednoho balíku, se podle místopředsedkyně VV koaliční partneři shodnou na nejbližší schůzce.