Vojenský ústav získal unikátní svazky předválečné rozvědky

Praha – Vojenský historický ústav získal unikátní dokumenty předválečné československé rozvědky. Jde o více než osm set svazků agentů, kteří pracovali těsně před druhou světovou válkou pro prvorepublikovou rozvědku. V centru zájmu Prahy tehdy byly hlavně zprávy z Německa, Rakouska a Maďarska. Svazky špionů jsou teď přístupné nejen badatelům, ale i veřejnosti.

Informace o útočných plánech, nových zbraních a zbrojních továrnách nacistů měly pro československou rozvědku ve druhé polovině 30. let, během německých příprav na válku, cenu zlata. Československo bylo v ohrožení. Získávat strategické informace se mu ale dařilo. „Vojenské zpravodajství před druhou světovou válkou bylo na špici v celé Evropě,“ potvrzuje ministr obrany Alexander Vondra.

Informace byly podle slov bezpečnostního ředitele z Vojenského zpravodajství plk. Vlastimila Dušátka tak významné, že docházelo dokonce k jejich sdílení s francouzskou stranou. Československými agenty byli přitom v Německu různí lidé, od žen v domácnosti přes úředníky, studenty až po příslušníky gestapa a důstojníky.

  • Informace předválečné čs. rozvědky
    Informace předválečné čs. rozvědky zdroj: ČT24
  • Rudolf Palmer s krycím jménem Charly
    Rudolf Palmer s krycím jménem Charly zdroj: ČT24

Jedním z nich byl například příslušník wehrmachtu Rudolf Palmer s krycím jménem Charly, jenž sloužil přímo u 11. pěšího pluku v Lipsku. „Konkrétně od něj pocházely informace o programech výcviku německých pozemních jednotek,“ doplňuje Karel Straka z Vojenského historického ústavu.

Klíčovým spolupracovníkem byl také obchodník z Mnichova Alfred Cammerer. Do Československa posílal plány německých zbrojních továren. „Dodával naprosto zásadní informace o vývoji, organizační výstavbě německých pancéřových jednotek, tedy tankových jednotek,“ dodává Straka.

Velmi dobré informace měla rozvědka také z nitra Henleinovy Sudetoněmecké strany. Jak podotkl Michal Burian z Vojenského historického ústavu, doposavad nebylo známo, odkud pocházely zprávy ze schůzky mezi Henleinem a Hitlerem. „Dnes už víme přesně, od kterého příslušníka SdP tyto zprávy přichází,“ říká.

V právě zveřejněných svazcích chybí jméno největšího esa mezi tehdejšími československými špiony, Paula Thummela. Jeho spis se dostal v Československu do veřejně přístupných archivů už v 60. letech. Paul Thuemmel vyzradil mimo jiné Hitlerův plán na obsazení Československa, díky tomu odletěl šéf rozvědky plukovník Moravec Němcům před nosem do Velké Británie. Na palubě letadla byly i svazky špionů.

Paul Thummel
Paul Thummel