Devět vlastenců dostalo cenu Český patriot

Praha – Asociace nositelů legionářských tradic rozdala ceny Český patriot. Devět vlastenců porota ocenila za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky. První ceny udělila asociace v roce 2008.

„Před pěti lety jsme pojali myšlenku ocenit lidi, kteří dělají něco pro historii vlastního národa, pro paměť národa, protože takových lidí je poměrně hodně a na všechny nestačí státní vyznamenání,“ uvedla šéfredaktorka časopisu Historický kaleidoskop Jindra Svitáková.

Mezi oceněnými byla například pamětnice Zlata Fořtová, která cenu získala za celoživotní dílo. „Otec byl zapojen do důstojnického odboje a já byla studentka, takže jsem dělala spojku,“ řekla ČT. Novým českým patriotem je i plukovník Michal Dlouhý, který se už přes 20 let zajímá o československé četnictvo a stal se i duchovním otcem seriálu ČT Četnické humoresky. „S tou myšlenkou rehabilitovat neprávem opomíjený a očerňovaný četnický sbor jsem přišel v roce 1992 za režisérem Antonínem Moskalykem.“

Ceny ale dostali i spisovatelé a historici, kteří se snaží, aby veřejnost nezapomínala na svoji minulost. Další z patriotů zase vymyslel projekt mapování vojenských pietních míst, který už zahrnuje přes dvacet tisíc památek.

Ocenění Asociace nositelů legionářských tradic může získat kdokoli, kdo:

  • objevuje skrytá místa české historie
  • přispěl či přispívá k nastolení a rozvoji svobody a demokracie v naší vlasti
  • svůj volný čas věnuje zachování historických památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily českou historii 20. století
  • obnovuje pomníky, pietní místa a památníky či se stará o jejich obnovu, instalaci nových určených osobám, jejichž činy nebyly dosud dostatečně doceněny
  • vychovává děti a mládež k úctě k národu a vlasti, předává své zkušenosti a znalosti dalším generacím

zdroj: Asociace nositelů legionářských tradic


Video Reportáž Anny Rackové
video

Reportáž Anny Rackové