IZIP změnil stanovy - VZP tak má pro zásadní rozhodnutí málo akcií

Praha - Audit společnosti IZIP, který si nechala zpracovat Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ukázal, že na účtech společnosti nejsou peníze a miliony proudí do jiných firem. Česká televize navíc zjistila, že VZP nebude mít nad projektem kontrolu ani poté, co ve firmě koupila většinový podíl.  Firma IZIP si totiž letos v srpnu těsně před podpisem kupních smluv změnila stanovy tak, že o zásadních krocích musí rozhodnout minimálně dvě třetiny akcionářů. VZP ale získala jen 51 procent.

VZP tak nemůže sporný projekt internetových zdravotních knížek zastavit. K tomu by totiž potřebovala dvoutřetinovou většinu, kterou nemá. „VZP v tuto chvíli nemá žádnou kontrolu nad IZIP a nemá ani sílu na valné hromadě prosadit jakékoliv změny,“ potvrdil právník z PF UK Jan Mates.

VZP tak nemůže IZIP zrušit ani zastavit, nemůže ho prodat, nemůže bez menšinových akcionářů volit ani odvolávat členy správní či dozorčí rady a nemůže je ani za jejich práci odměnit. VZP přitom zaplatila za získání většiny přes milion korun. Šéf pojišťovny Pavel Horák odmítá, že by šlo o vyhozené peníze. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) je ale chyba, že Horák nezískal rovných sto procent. „To mi přijde jako problém,“ uvedl Heger. Kde skončily peníze za akcie IZIPu, se neví. „Já to nevím,“ řekl Horák.

Pavel Horák:

„Já bych dával přednost tomu, aby ti staří akcionáři už byli zcela ze hry. Aby tím mým partnerem byla firma Asseco. To je renomovaná firma, která se informatikou ve zdravotnictví zabývá, aby tam byly standardní vztahy mezi dvěma partnery, kdy jeden z nich dá to, že je největší zdravotní pojišťovnou v České republice a že v tom projektu má dva a půl milionu klienů. My jsme do toho projektu věnovali spoustu prostředků a ty prostředky se musí vrátit.“


Video Reportáž Petra Vaška a Anety Snopové
video

Reportáž Petra Vaška a Anety Snopové

Horák chce do konce tohoto týdne dojednat uzavření dodatků ke smlouvám s IZIP. Měly by umožnit k 30. červnu příštího roku s šestiměsíční lhůtou vypovědět smlouvy k projektu elektronických zdravotních knížek. Podle Horáka se jedná i o vstupu strategického partnera. Celkem 46 procent akcií převzala VZP minulý týden, vlastní tak 51 procent cenných papírů. Koupi schválila správní rada pojišťovny. Horák dnes na tiskové konferenci ukázal akcie, ověřené kopie smluv, obsah patentového spisu i písemné ujištění společnosti IZIP, že se k akciím vážou autorská práva.

Smlouvy mezi VZP a společností IZIP platí zatím do roku 2015. VZP se předběžně s firmou dohodla na tom, že by vypovězení smluv mohlo být možné s šestiměsíční lhůtou už v pololetí příštího roku. Správní rada pojišťovny Horákovi uložila, aby dodatky uzavřel do 14. prosince. Ten je chce mít o deset dnů dřív.

Zbylých 49 procent akcií drží neznámá švýcarská firma eHI eHealth International, na niž své akcie převedli spoluzakladatelé projektu - europoslanci ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký - i další akcionáři. Podle Horáka se jedná nyní s nadnárodní společností Asseco Central Europe. Šéf VZP uvedl, že v budoucnu se může znovu vyjednávat i o převzetí 100 procent akcií. Pro pořízení celého balíku se mu nyní nepodařilo dojednat podmínky. 

Audit odhalil průtok peněz do jiných společností

Převzetí akcií od neznámé švýcarské filmy se mělo rozhodnout mimo jiné na základě auditu společnosti IZIP, který si VZP nechala vypracovat. Ten ale odhalil další kontroverzi projektu.

Audit odhalil, že miliony od VZP společností IZIP jenom protékají. Ze 150 milionů, které VZP ročně Izipu platí, šlo více jak 135 milionu do firmy MD Access, do firmy Uniqsol pak téměř 8 a půl milionu. VZP přitom za IZIP platí 150 milionu ročně. Auditoři dále upozornili na to, že na konci srpna, kdy už se nahlas mluvilo o tom, že projekt může skončit, poslal IZIP firmě MD Access 64 milionu korun, aniž by bylo jasné, za co.

ČT navíc odhalila, že europoslanec Miroslav Ouzký měl podíl nejen v Izipu, ale byl také spolumajitelem firmy MD Access. Jak dokazují zápisy z valných hromad společnosti MD Access, minimálně v letech 2009 a 2010 měl v této společnosti čtvrtinový podíl.

I přes varovné závěry auditorů se většina správní rady rozhodla před týdnem většinový balík od švýcarské firmy definitivně převzít. Udělali to na základě tzv. memoranda uzavřeného mezi společností VZP a IZIP. Dokument dostali členové správní rady až v neděli večer před pondělním hlasováním.

Horák: Mluví se pouze o penězích

Horák podotkl, že se sice mluví o akciích a ceně projektu, ale nemluví se zatím o odborné stránce a o cíli. Fungování elektronického systému se bude testovat do pololetí příštího roku ve dvou krajích. Poté by se mělo rozhodnout, zda má smysl s ním pokračovat. Podle šéfa VZP bude záležet i na přístupu ministerstva zdravotnictví, tedy zda třeba stát používání elektronických knížek nařídí.

Projekt IZIP sklízí kritiku z různých stran a z různých důvodů. VZP za něj za deset let dala 1,8 miliardy korun s DPH. Podle Horáka se připravuje valná hromada. VZP na ní navrhne dva své kandidáty do představenstva IZIP. Upravit by se měly i stanovy.