Slovenskou cenu Nadace Jána Langoše převzal Havel

Praha - Bývalý prezident Václav Havel dnes získal cenu Nadace Jána Langoše. Převzal ji v centru moderního umění DOX spolu s dcerou slovenského spisovatele Ivana Kadlečíka, která svého otce zastupovala. Cena Jána Langoše, pojmenovaná po někdejším federálním ministru vnitra, slovenském politikovi a předsedovi správní rady tamního Ústavu paměti národa, bývá každoročně udělována na národní a mezinárodní úrovni. Předání cen provázela hudba slovenského skladatele a instrumentaristy Mariána Vargy.

Slavnostnímu předání byla přítomna i slovenská premiérka Iveta Radičová, která oba oceněné označila za „dva lidi plné člověčiny“ a za mluvčí pravdy, která je často nepříjemná. Pětasedmdesátiletý Havel cenu převzal z rukou předsedkyně správní rady nadace Gaby Langošové.

Správní rada Langošovy nadace se rozhodla udělit letos ocenění právě Havlovi kvůli jeho neutuchajícímu hledání mravního ukotvení lidského chování, jeho smyslu pro povahu lidských práv a jeho zájmu o věci veřejné. „Z Jána Langoše čišel jakýsi zvláštní klid a já se domnívám, že je to nesmírně důležité, když z někoho čiší vnitřní klid. Znamená to, že je vskutku zakotven v tom řádu bytí, a zároveň to znamená, že skutečně má rád ostatní lidi,“ řekl při předávání ceny Havel.

Slovenský prozaik, esejista a básník Kadlečík, který ocenění rovněž obdržel, byl za komunismu kvůli svým politickým postojům propuštěn ze zaměstnání v Biografickém ústavu Matice slovenské. O své zážitky s ním se s publikem podělil spisovatel Ludvík Vaculík, do jehož samizdatové edice Kadlečík přispíval.

Kadlečík, který přítomné pozdravil a za ocenění poděkoval z videozáznamu, byl také vyloučen ze Svazu slovenských spisovatelů a po dobu trvání normalizace nesměl oficiálně publikovat. Místo toho pracoval v prodejně knih, v 80. letech byl varhaníkem v evangelickém kostele.