Kvalitní vědecké ústavy si finančně polepší

Praha - Předseda Akademie věd Jiří Drahoš na dnešním zasedání Akademického sněmu v Národním domě na Vinohradech hovořil o novém financování ústavů, při kterém si nejlepší týmy polepší. Kritizoval nové složení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, návrh zákona o vysokých školách a způsob, jakým ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020. Akademický sněm následně po delší diskusi nový způsob financování ústavů schválil.

Drahoš sněmu sdělil, že vedení akademie rozhodlo čtvrtinu institucionálních prostředků akademie vyčlenit a rozdělit je podle výsledku hodnocení pracovišť za léta 2005 až 2009 zahraničními odborníky. Nejlépe hodnocené ústavy, kterých jsou tři čtvrtiny, z této částky dostanou více a hůře hodnocené méně. V celkovém rozpočtu pracovišť by šlo o rozdíly od plus 4 procent po minus 9 procent.

Nový způsob financování bude platit v letech 2012 a 2013. Pokud si ústavy s méně penězi neporadí, může dojít i na jejich slučování. Víc peněz nedostanou, protože jich akademie víc nemá, dodal. Akademie bude v příštím roce hospodařit s 4,6 miliardy korun.

Současné financování může snížit výkon vědy, tvrdí Drahoš

Zrušit je podle Drahoše nutné nynější metodiku hodnocení české vědy a zafixovat rozdělování výrazné části výdajů na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu do té doby, než bude k dispozici nová metodika hodnocení a financování. Zároveň je potřeba snížit podíl účelových prostředků ve prospěch institucionálního financování kvalitních výzkumných institucí, jinak hrozí zásadní snížení výkonu českého výzkumu, které se výhledově promítne do konkurenceschopnosti Česka. Navýšení institucionálních prostředků by se nemělo stát na úkor Grantové agentury ČR, která jediná v Česku podporuje základní výzkum.

Nové složení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Drahoš považuje sice za vyvážené, ale nevidí v něm významnější systémový posun. Upozornil na to, že zatímco Česká konference rektorů, Rada vysokých škol ani Akademie věd nemají v současné Radě statutární zástupce, Svaz průmyslu a dopravy je v radě zastoupen svým viceprezidentem. Klade si proto otázku, proč byla tato obměna rady nutná, když znamenala mimo jiné její více než dvouměsíční pracovní výpadek.

Drahošovi vadí, že věcný záměr zákona o vysokých školách nedefinuje roli Akademie věd ve vysokoškolském vzdělávání a brání účelnému využití jejího značného potenciálu. Koncept zákona považuje za neúplný, protože nesystémově pomíjí i řadu dalších institucí aktivně působících ve vzdělávání v ČR.

Dokument Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, obsahuje podle Drahoše řadu zásadních změn ve výzkumu a vývoji a přesto ho ministerstvo nekonzultovalo ani s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, ani s hlavními aktéry vědy a výzkumu, tedy s Akademií věd, vysokými školami a představiteli dalších výzkumných institucí. S ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které má vědu na starosti, dokument konzultovalo jen v omezené míře. V podobě, v jaké dokument ministerstvo předložilo vládě, je pro výzkum, vývoj a inovace spíše zásadním ohrožením než dobrou příležitostí, uzavřel šéf akademie.