Havlovy řády musí zpět na Hrad

Praha - Insignie dvou nejvyšších českých řádů, které za svého života obdržel bývalý prezident Václav Havel, se nyní po jeho smrti musí vrátit na Hrad. Řády bílého lva a T. G. Masaryka mu totiž byly pouze doživotně propůjčeny. Píše o tom dnešní deník Právo. Současný prezident Václav Klaus může ale Havlovi vyznamenání nadále propůjčit in memoriam.

Zmíněná vyznamenání nejprve Havlovi náležela z titulu funkce hlavy státu. Krátce po jeho odchodu z Hradu v roce 2003 mu je pak obě komory Parlamentu propůjčily, podle zákona doživotně. Insignie si mohou ponechat pouze rodiny zahraničních nositelů, pozůstalí po českých občanech je musí vrátit. Zůstává jim jen listina o propůjčení vyznamenání.

Na povinnost vrátit vyznamenání upozorňuje pozůstalé po určitém čase, který vyžaduje slušnost i takt, prezidentská kancelář. Ta je totiž ze zákona správcem všech záležitostí týkajících se řádů a medailí.

Hned příští rok by ale mohl některý z řádů Havlovi in memoriam propůjčit prezident Klaus. Nepotřebuje k tomu žádné doporučení ani souhlas. V případě posmrtného propůjčení některého z řádů českému občanovi ovšem převezmou pozůstalí pouze listinu.

První příležitost k Havlovu ocenění má prezident hned na Nový rok, neboť dny, kdy prezident může předávat vyznamenání, jsou 1. leden a 28. říjen. Havel i Klaus ale využívali jen podzimní termín, neboť, jak dříve prozradili lidé z Hradu, je velice obtížné v lednu vytopit Vladislavský sál, píše Právo.