Ministři schválili novelu na ochranu zvířat proti týrání

Praha – Vláda souhlasí s návrhem, aby lidem, kteří týrají zvířata, stát mohl tato zvířata zabavit, nebo zakázat krutým chovatelům jejich další držení. Kabinet schválil novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Předloha také upravuje ochranu zvířat pro vědecké účely a zvyšuje požadovanou kvalifikaci pro lidi zaměstnané na jatkách. Souběžná novelizace zákona o policii pak má umožnit policistům vstup do obydlí kvůli podezření na týrání zvířete.

Ministerstvo zemědělství vysvětlovalo sankce v podobě zákazu chovu zvířat tím, že se sníží administrativní náklady obecních úřadů. Norma podle premiéra obsahuje také zvýšení poplatků za vyřízení dokladů k chovu vybraných druhů a schválení žádostí o převoz.    

Podle mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna je i v současnosti možné zvíře tyranovi odejmout a umístit jej do náhradního zařízení. Zvíře však stále zůstává majetkem původního majitele, který si někdy po čase pro zvíře přijde a bere si jej zpět.

Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové

Umožnění vstupu policistů do domů při podezření, že v něm trpí zvířata, by podle Dubna pomohlo například k záchraně zvířat, jejichž majitel skončil ve vězení nebo zemřel. Policisté v současnosti mohou při podezření z týrání vstupovat jen do chovných zařízení. „Pokud kdokoliv bude mít za to, že dochází v uzavřeném obydlí k týrání zvířete, tak policie bude mít možnost do bytu vstoupit a zvíře zachránit,“ zdůrazňuje Světlana Zvěřinová z Nadace na ochranu zvířat.