6. leden ve znamení Tří králů

Praha - Dnešní den je svátek Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. V liturgickém kalendáři se označuje jako svátek Zjevení Páně. Na mnoha místech po celé republice se dnes konají tříkrálové pochody. Na pražských Hradčanech jednomu z nich požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka už ve čtvrtek. Přihlížely tomu stovky Pražanů a turistů. Pravoslavným křesťanům, kteří se řídí starším, východním juliánským kalendářem, dnes začínají vánoční svátky.

V bibli věřící postavy tří králů nenajdou. V evangeliu sv. Matouše se mluví o mudrcích z Východu, kteří se přišli poklonit do Betléma právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost.

O dnešním svátku se na dveře domů píší posvěcenou křídou monogramy K + M + B. Nejsou to však zřejmě počáteční písmena jmen králů, ale zkratka latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. Koledování a další původní české vesnické zvyky spojené s 6. lednem se už vytrácejí. Nově z nich vychází Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou.

Otužilci si na Tři krále zaplavali ve Vltavě
Zdroj: ČTK

Tříkrálové otužování ve Vltavě

Na svátek Tří králů se znovu sešli v Praze u Vltavy otužilci. Poblíž Karlova mostu se rozhodli přeplavat trasu od sochy svatého Jana Nepomuckého k Muzeu Karlova mostu. Do pětistupňové vody se vrhlo 13 lidí včetně jedné dívky.

„V Praze byla velká tradice otužileckého tříkrálového plavání. Vysekávaly se otvory v ledu, nebo když byla teplejší zima, plavalo se mezi krami,“ popisuje pražský převozník Zdeněk Bergman. Kvůli vltavským přehradám se teď ale v průběhu roku teplota vody mění jen minimálně. Hladina v zimě nezamrzá, ale v létě je taky spíš pro otužilce než na běžné koupání.

Video Reportáž Antonína Šimůnka
video

Reportáž Antonína Šimůnka