Senát odmítl novelu o přepravě lidských tkání

Praha – Senátoři dnes zamítli vládní novelu, která má rozšířit možnosti přepravy lidských tkání a buněk. Stejný osud potkal i novelu o sloučení 14 zdravotních ústavů do dvou celků. Podle senátorů by měla být sídla ústavů v Ostravě a v Ústí nad Labem, nikoli v Praze. Předlohy se tak vrací zpět do sněmovny. Senátoři vrátili do sněmovny s pozměňovacím návrhem novelu zákona o prodeji státní půdy. Tato novela má umožnit nákup tuzemské půdy občanům EU, ale i Norska, Lichtenštejnska nebo například Švýcarska. Senátoři chtějí umožnit jednotlivcům, kteří tuto půdu koupí, aby ji mohli převést na firmy, jichž jsou členy a které na této půdě hospodaří.

Podle zamítnuté novely měly lidské tkáně a buňky přepravovat i firmy, které nejsou zdravotnickým zařízením. Musely by ale získat povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nyní mohou přepravu zajišťovat jen provozovatelé tkáňových zařízení, diagnostických zařízení, odběrových míst nebo držitelé zvláštních povolení. Zamítnutí předlohy navrhli senátoři ČSSD Božena Sekaninová a Jan Žaloudík. Sekaninová se pozastavila například nad tím, že předloha nestanoví pro žadatele o povolení žádné podmínky. Žaloudík zase poukazoval na chybějící záruky, že se nebude s lidskými tkáněmi a buňkami kupčit.

Novela o přednostním prodeji státní půdy má zabezpečit prodej zemědělských pozemků farmářům, kteří už na nich hospodaří. Půdu si ale nebudou moct odkoupit všichni. Podmínkou totiž bude, aby pole mělo nejmíň deset hektarů a zemědělci na něm farmařili alespoň tři roky. Cílem návrhu je podle vlády sjednotit podmínky pro převod pozemků na zemědělské podnikatele a zamezit tak tomu, aby pozemky neskupovali ti, kterým o zemědělskou činnost vůbec nejde. 

Senát kvůli možným výkladovým pochybnostem doporučil omezit rozsah podmínek, při jejichž splnění by měl nejvyšší státní zástupce navrhovat popření otcovství. V souladu s připomínkami vlády tak upravil novelu, která má umožnit mužům popřít otcovství až do tří let věku dítěte. Novelu nyní musí znovu projednat sněmovna. Novela poslance ODS Pavla Staňka počítá s tím, že muži by na podání návrhu na popření otcovství měli půl roku od chvíle, kdy nabudou podezření, že otci ve skutečnosti nejsou. V případě starších než tříletých dětí by měl popření otcovství navrhovat nejvyšší státní zástupce, pokud by to bylo v zájmu dítěte.

Horní parlamentní komora vrátila do sněmovny s pozměňovacím návrhem novelu zákona o prodeji státní půdy. Nyní bude záležet na poslancích, zda na návrh senátorů přistoupí, nebo zda prosadí původní sněmovnou schválenou verzi. Jak dnes řekl zpravodaj k novele Jan Hajda (ČSSD), novela také odstraňuje bezúročné splátky za nákup státní půdy, které jsou považovány za nelegální veřejnou podporu.

Novela souvisí se schválenou novelou devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince. Novela má také zabezpečit prodej zemědělských pozemků farmářům, kteří na nich již hospodaří. Podmínkou bude, aby plocha pole činila nejméně deset hektarů a zemědělci na ní hospodařili aspoň 36 měsíců. Cílem návrhu je podle vlády také sjednotit podmínky pro převody zemědělských pozemků na zemědělské podnikatele a zamezit přednostnímu nabývání pozemků osobami, které neprovozují zemědělskou výrobu.

Oxid uhličitý do země až od roku 2020

Ukládání oxidu uhličitého do podzemních úložišť v Česku, které má kvůli EU umožnit nový zákon, by mělo být podle Senátu povoleno až od roku 2020. Vláda plánovala umožnit provoz úložišť už o tři roky dříve, byť se technologie vtlačování ekonomicky vyplatí až po skončení
druhého desetiletí. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) dnes ale s odkladem souhlasil. O zákonu nyní rozhodne sněmovna. Vtlačování CO2 do podzemí a jeho trvalé uchovávání v podzemních prostorách má být jedním z nástrojů v boji proti změnám klimatu, který vyžadují směrnice EU. Počítá s vyvíjejícími se technologiemi, jejichž pomocí se oxid
uhličitý zachytává z průmyslových zařízení a poté se vtlačí do úložiště ve vhodné podzemní horninové struktuře.