Štrasburský soud se postavil za Kinského, v restitucích jde o 40 miliard

Štrasburk - Evropský soud pro lidská práva dnes vyhověl stížnosti Františka Oldřicha Kinského, jenž označil za nespravedlivé své procesy u soudů v Česku. Štrasburský soud v rozsudku uvedl, že při projednávání restitučních kauz byl Kinský zkrácen ve svém právu na spravedlivý proces. Kinský, který zemřel v dubnu 2009, se domáhal majetku za 40 miliard korun. Rozhodnutí evropského soudu, podle něhož by Česko mělo vyplatit jako odškodnění necelých 14 tisíc eur (zhruba 348 tisíc korun), není pravomocné.

Kinský, který zemřel v dubnu 2009 ve věku 72 let, podal u různých českých soudů přinejmenším 157 žalob na majetek v údajné hodnotě 40 miliard korun. Kinského rodiče o něj přišli po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů, protože údajně kolaborovali s nacisty. Kinského právníci tvrdí, že nemovitosti byly zabaveny neoprávněně, protože je nevlastnil Kinského otec, ale v té době nezletilý František Oldřich, jenž nekolaboroval a měl českou národnost.

Štrasburský soud se nevyslovil k oprávněnosti Kinského nároků, kritizoval však české úřady, které podle něj svým postupem a svými výroky mohly průběh soudních jednání ovlivnit. Soud konkrétně uvádí rozhovor Pavla Dostála z července 2003, v němž tehdejší ministr kultury vyjádřil nesouhlas s výsledkem jednoho ze soudních líčení v Kinského kauze. Další vysoce postavený (soudem nejmenovaný) politik údajně Kinského přiřadil k nacistům.

„I když soud nemá důvod spekulovat o tom, zda takové intervence ovlivnily průběh přelíčení, došlo k nim nicméně ještě před rozhodnutím soudu první instance. Po roce 2003 nebyla žádná právní akce Kinského úspěšná. Obavy Kinského o nezávislost a nestrannost soudu nebyly neodůvodněné,“ konstatoval štrasburský tribunál.

Evropský soud pro lidská práva, který posuzuje stížnosti občanů na konkrétní stát, nemůže zvrátit rozhodnutí justice v dané zemi; soud může pouze konstatovat, že stát porušil při posuzování konkrétní kauzy určitá lidská práva a může danému státu nařídit zaplacení odškodného a soudních výloh.

Video Štrasburský soud rozhodl v kauze Kinský
video

Štrasburský soud rozhodl v kauze Kinský

Evropský soud uvedl, že české ministerstvo spravedlnosti o Kinského kauzách pravidelně dostávalo informace z okresních soudů. „Nelze přehlédnout fakt, že ministerstvo bylo oprávněno soudce disciplinárně postihovat… I když dostávalo jen všeobecné informace a nemělo zprávy o žádných prohřešcích, byla ve hře nestrannost. Takové aktivity nepochybně varovaly soudce, že jejich kroky jsou vystaveny pečlivému dohledu,“ praví se ve verdiktu. Soud pro lidská práva rovněž kritizoval způsob, jakým byl Kinský během uplatňování svých restitučních nároků trestně stíhán. Česká policie v roce 2004 zahájila stíhání Kinského kvůli podezření, že se dopustil podvodu. Stíhání bylo podle štrasburského soudu „zjevně urážlivé“. „Jakýkoli pokus trestně postihovat uplatňování práv v civilních sporech, zejména v případech s účastí státu, je v rozporu s právem na spravedlivý proces,“ zdůrazňuje se v dnešním verdiktu.