Zájezd jinak - za kmotry, předraženým tunelem a hustým Ústím

Praha - Korupční prostředí v Česku je mimořádně stabilní s mírným růstem. Tímto sloganem představuje nově vzniklá společnost CorruptTour své zájezdy. Lidem nabízí výlety za korupčními památkami, tématy jsou například Kde se v Praze openkrade, Nemocnice na kraji zákona, nebo Unikátní pražské safari. Na nedostatek výletníků si agentura zatím nemůže stěžovat.

„Nápad je zhruba rok starý, vlastní příprava celkově trvala půl roku,“ uvedl obchodní ředitel CorruptTour Petr Šourek. Podle něj má Česko v oblasti korupce co nabídnout jak domácím, tak zahraničním návštěvníkům. Celkem společnost nabízí čtyři vyhlídkové trasy včetně odborného výkladu. Zájemci se například mohou v rámci programu „Tři pražská nej“ vydat po stopách Prahy Olympijské, navštívit tunel Blanka a získat informace o projektu Opencard.

Pro sestavení vhodné túry je podle Šourka potřeba vybrat takové korupční případy, které se vhodně doplňují a zároveň jsou lehce dostupné v rozumném čase. Konkrétní případy korupce, na které společnost chce upozorňovat, jsou známé z veřejně dostupných zdrojů. Agentura nikoho nešpehuje a při sestavování programů vychází pouze ze známých informací, dodal Šourek.

Video Reportáž Ivy Němcové
video

Reportáž Ivy Němcové

Nabídka tras se podle agentury bude s novými korupčními skandály rozrůstat. Lidé mohou agentuře psát návrhy dalších korupčních pamětihodností, které by se mohly stát součástí zájezdů. Několikadenní výlety ale nabízet nebude, protože ty spadají do kategorie zájezd a agentura by při jejich realizaci musela spolupracovat s cestovními kancelářemi.

Šourek si netroufá odhadnout, jaký bude o zájezdy zájem. „Teď vůbec nemyslím na to, jestli to bude výdělečný podnik. Spíš jen chci, aby se mi pokryly náklady,“ řekl dřív Hospodářským novinám Šourek. Zatím ale není o výletníky za korupcí nouze. „Ten nápad se mi okamžitě líbil. Vždyť to všichni cítí, že v téhle společnosti je napětí. A když člověk vidí tyhle věci, je to naprosto neuvěřitelné,“ říká jeden z účastníků zájezdu.

CorruptTour zařadila na program i jedno překvapení – výlet k rodinné hrobce rodiny Romanových.