Ministerstvo musí přepracovat reformu VŠ

Praha - Projednávání reformy vysokých škol ve vládě se odsune, legislativní rada vlády dnes vrátila návrh zákona o vysokých školách k přepracování. Ministerstvo chce připomínky zpracovat co nejdřív. Zákon o školném legislativní rada s připomínkami schválila. Reformu odmítají univerzity i studenti, příští týden kvůli tomu budou protestovat.

S předložením dvou reformních zákonů kabinetu se počítalo na 7. března. Rada dnes ale přerušila projednávání zákona o vysokých školách a požádala o přepracování některých částí návrhu. Během úprav chce ministerstvo znovu jednat s akademickou obcí. Návrh zákona o finanční pomoci studentům pak rada přijala s výhradami. Až je úředníci vypořádají, bude moct jít materiál na vládu.

Proti reformám vyjdou příští týden do ulic studenti z celé republiky. Vadí jim zpoplatnění studia, bojí se ale i omezení akademických svobod a pronikání komerčních zájmů na univerzitní půdu. V rámci takzvaného týdne neklidu studenti plánují průvody, přednášky a happeningy, podle organizátorů se akcí zúčastní tisíce lidí. Reformu odmítla také Česká konference rektorů, akademické senáty univerzit a Iniciativa za svobodné vysoké školy, která má podporu některých osobností veřejného života.

Co má přinést reforma?

Zákon o vysokých školách počítá s posílením autonomie škol, změnit by se měly pravomoci rektorů, akademických senátů a akreditační komise. Mělo by také začít fungovat takzvané kontraktové financování, při němž by školy dostaly od státu slíbený určitý objem peněz na tři až pět let dopředu. Tituly profesor a docent by neměly všeobecnou platnost, ale byly by vázány na školu, která je udělila. Ve správních radách univerzit by zasedli podnikatelé a politici.

Zákon o finanční pomoci studentům upravuje zavedení školného a zvýhodněných studentských půjček. Maximální výše školného by měla být 10 000 korun za semestr, ministr školství Josef Dobeš (VV) ale nedávno připustil možné „změkčení“ školného.