Mathé: Po ročním jednání udělalo ministerstvo dlouhý nos

Praha – Úředníci ministerstva školství při přípravě vysokoškolské reformy ignorovali připomínky České konference rektorů i zástupců vysokoškolských studentů. V Hyde Parku ČT24 to uvedl místopředseda rektorské rady a rektor AMU Ivo Mathé. Pracovní komise, která měla věcný záměr zákona o vysokých školách loni projednat a připomínkovat, byla podle jeho vyjádření prakticky paralyzována úředníky Dobešova rezortu, když i po deseti měsících jednání opětovně předložili původní, ministerskou verzi reformního zákona.

„Ti lidé si z nás i ze studentských delegátů z Rady vysokých škol dělali legraci, protože po každém pracném jednání, kdy se konsensuálně hledaly formulace, přišli na další jednání bez zápisu z předchozího a text byl zase změněn do původní podoby, se kterou v lednu přišli,“ upozornil Mathé.

„V listopadu (2011) to vyvrcholilo předložením věcného záměru zákona v  prapůvodním znění, a to byl zřejmě dlouhý nos na Českou konferenci rektorů i Radu vysokých škol a jejich studentskou komoru, která se té práce velmi aktivně zúčastnila,“ dodal rektor AMU s tím, že stávající protesty studentů v rámci tzv. Týdne neklidu tak jasně ukazují, jak byli v návrzích norem podceňováni. „Nikdo se nebavil ani s jejich reprezentací, to znamená s Radou vysokých škol.“

Ivo Mathé o studentech:

„Často se o nich mluvilo jako o lidech, kteří tam nepatří a v akademických senátech nepracují. Dnes přesvědčují o tom, jak jsou kompetentní a jak jsou schopni se o budoucnost akademického života postarat.“


Podle Mathého celý přístup ministerstva působí tak, „jako by si chtěl někdo odškrtnout, že vytvořil věcný záměr, jak slíbil. Za každou cenu byl vytvořen věcný záměr.“ Chyby ve věcných záměrech zákonů o VŠ kritizují i studenti a požadují, aby byly staženy z legislativního procesu. „České vysoké školství změnu potřebuje, nicméně to potřebuje vypracovat ideový dokument, na jehož bázi by se měla reforma rozvíjet. Je potřeba začít a jinak, z jiných ideových východisek,“ podotknul člen iniciativy Za svobodné vysoké školy a student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Gruber.

Mathé: Snížit pravomoci a zároveň zvýšit školné, je nesmysl

Mathé úředníkům ministerstva školství vytknul i způsob, jak s ministerstvem financí jednali o otázce školného. Na otázku, jaký vliv bude mít výběr školného na státní rozpočet, měli udat příjem dvou až pěti miliard, „místo aby napsali žádný, protože se s těmito financemi počítá jako s penězi ve prospěch kvality a konkurenceschopnosti, čili nad státní rozpočet,“ upozornil Mathé a dodal, že v důsledku tohoto kroku se pro rok 2014 počítá se čtyřmilionovým propadem financí pro vysoké školství ze současných 20 miliard na miliard šestnáct.

Podle rektora AMU je navíc celá představa školného, resp. zápisného ve stávající podobě nekoncepční, neboť reforma současně snižuje pravomoci akademických senátů a zde zastoupených studentů. „Omezit přístup studentů do orgánů, které spolurozhodují, a přitom od nich a od jejich rodin chtít mnohem větší podíl na financování školy, jde úplně proti sobě. Vůbec nevím, jak to někoho mohlo napadnout,“ konstatoval Mathé s tím, že principiálně se ale školnému nebrání.

„Je naprosto neuvěřitelné, že vláda hodlá dotace na vysoké školy nadále snižovat, a přitom se tu všichni stále zaklínají skandinávskými modely, kde příspěvky na vysoké školy i během krize rostly, protože se to ukázalo jako dobrá zbraň, která by země mohla vyvésti z krize,“ dodal člen iniciativy Za svobodné vysoké školy Jan Gruber.  

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

Hyde Park ČT24

Naše zprávy a vaše názory, první interaktivní zpravodajství v ČR

Studentské protesty pokračují