Kancelář ombudsmana sčítá romské žáky ve speciálních školách

Praha – Kancelář veřejného ochránce práv uspořádala výzkum, při němž se pokouší monitorovat, kolik romských dětí chodí do praktických, dříve zvláštních, škol. Pověření pracovníci objeli už většinu ze 70 náhodně vytipovaných. Vedle počtu romských žáků sledují také, zda nejsou stále diskriminováni v přístupu ke vzdělání. Tuto praxi už pět let kritizují mezinárodní instituce.

„Dívají se očima většinové společnosti, tak jak společnost hodnotí, tedy jen vizuálně,“ přiblížila pro ČT mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Právníci si nezapisují žádná jména, jediné, co potřebují znát, je počet romských žáků, v čemž jim má pomoci vedení škol.

Některé se ale k výzkumu staví skepticky. Na návštěvu právníků třeba ředitel jindřichohradecké školy Petr Kubeš upozornil rodiče. Někteří proto raději děti do školy nepustili. „Sčítáním dětí ve třídách nedosáhnou ani základní validity, tam ta data nebudou odpovídající,“ uvedl ředitel. Hrazdílková oponuje, že metoda výzkumu s takovou okolností počítá. „Je ale potřeba říct, že když je Česká republika kritizována za údajnou diskriminaci, pak je třeba zjistit, zda tomu tak skutečně je,“ dodala.

Ministr školství Josef Dobeš si podle svých slov rád výsledná čísla porovná s těmi od České školní inspekce. Ta poslední jsou ale z let 2009/2010. Tehdy ukázala, že z 16 tisíc dětí ve speciálních školách tvoří romské čtyři pětiny. Skoro třetina dětí se přitom do praktických škol dostala, aniž by trpěla jakoukoli formou mentálního postižení. Takovou praxi od září 2011 zakazují vyhlášky ministerstva školství. „V současné době mají školy podle školského zákona povinnost realizovat podporu těmto žákům při vzdělávání, bohužel na ni ale nedostávají finanční prostředky,“ přiblížila pro ČT Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Návrhy ke školskému zákonu a k revizi několika vyhlášek, které by zajistily peníze pro základní školy a tím jim umožnily vzdělávat sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, leží na ministerstvu školství už dva roky. Podle mluvčího Dobešova úřadu Radka Melichara by mohly platit od září 2013. Některé neziskové organizace upozorňují, že u Romů existuje až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že skončí ve speciálních školách, často kvůli špatnému sociálnímu zázemí.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové a Richarda Samka
video

Reportáž Kristiny Vrkočové a Richarda Samka