Dvořáková: Prodloužení akreditace je zásah do akademických svobod

Praha - Ministr školství Josef Dobeš svým přirovnáním konání Akreditační komise k procesům v padesátých letech zneuctil oběti komunistického režimu. Tvrdí to šéfka komise Vladimíra Dvořáková, která byla hostem Otázek Václava Moravce. Podle jejího názoru Dobeš svým rozhodnutím o prodloužení akreditace Právnické fakulty Západočeské univerzity (ZČU) do roku 2016 politicky zasáhl do fungování vysokých škol. „Jde o mocenský zásah do akademických svobod. Vytváří se tím korupční prostředí,“ prohlásila Dvořáková.

Pokud soud nerozhodne jinak, magisterské studium na právnické fakultě zůstane další čtyři roky. „Dobeš rozhodl s plnou odpovědností i ve vztahu ke studentům,“ konstatovala Ilona Mauritzová, rektorka Západočeské univerzity Plzeň, podle jejíhož názoru je ale současná situace opět pro univerzitu zátěží. „Nebude spojována s úspěchy, kterých je také dost,“ řekla rektorka.

Podle Mauritzové fakulta sledovala, zda plzeňští studenti práv jako absolventi mají problém na trhu práce. Nic takového se ale nyní neprokázalo, na rozdíl od krizového roku 2009, kdy kauza propukla.

Právnická fakulta v Plzni
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Rektorka dostala před Dobešovým rozhodnutím za úkol vyjednat pro studenty místo na jiných fakultách. „Zátěž pro ČR je veliká. Umístit všech 1 800 studentů by byl problém. Univerzita v Praze by toho nebyla schopná. Bylo by ale možné zabezpečit dva ročníky,“ podotkla Mauritzová. Podle bývalé ministryně školství Miroslavy Kopicové se nabízela třeba i možnost udělit akreditaci pouze na dva roky.

Podle Dvořákové ale nehrozilo, že by studenti nedostudovali. „Přijali bychom určitá opatření. Teď jde ale o mocenský zásah. Ministr politicky ovlivňuje fungování vysokých škol. Může to dopadnout tak, že soud rozhodne, že je akreditace neplatná, což představuje velké riziko pro studenty,“ poznamenala šéfka Akreditační komise. O přijímání do prvních ročníků na práva v Plzni ještě nebylo rozhodnuto. Očekává se rozhodnutí ministerstva.

Josef Dobeš
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Ilona Mauritzová, rektorka Západočeské univerzity Plzeň:

„Za vypsání výběrového řízení odpovídá fakulta. Sama to jako rektorka neovlivním. V tuto chvíli bych se přikláněla k tomu, aby fakulta prokázala svou stabilitu a nepřijímala do prvních ročníků.“


Návrhy sankcí na ministerstvu narážely na odpor

Dobeš tvrdí, že pokud někdy musela, měla komise akreditaci Plzni odebrat už před pár lety. „Problémy se tam řadu let neřešily. Chtěli jsme zvolit nejrychlejší řešení – vyřešit personální situaci,“ obhajovala postup ministerstva školství Kopicová. Dvořáková upozornila, že návrhy sankcí komise dávala už před medializací kauzy. „Naše návrhy byly ministerstvem školství blokovány,“ prohlásila Dvořáková. „Nechtěli jsme odebrat akreditaci ihned, jak se nešvary dostaly na veřejnost, pořád jsme ale dál upozorňovali, že o akreditaci může přijít,“ dodala.

Dvořáková navzdory všemu osobní spor s Dobešem necítí. Přirovnání k padesátým letem a a procesu s Horákovou ale považuje za projev neúcty k obětem komunismu. „Nedovedu si představit, že takto může hovořit ministr školství. Budeme chtít napadnout rozhodnutí. Jde o zásah do akademických svobod, vytváří se tak korupční prostředí,“ řekla šéfka komise.

Právnická fakulta v Plzni
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Nejedná se přitom o první spor mezi komisí a ministerstvem. Předmětem sporu byly i nedostatky nalezené ve vzdělávání na vysoké škole Jana Ámose Komenského či v Bankovním institutu. Dobeš žádá reformu fungování komise. Po tom volá i Kopicová. „Způsob, jakým se akredituje, je při množství škol neúnosný,“ řekla Kopicová. „Mají se akreditovat fakulty, ne obory,“ dodala.