Důležité dokumenty jen v originálech, nařídil Nejvyšší soud

Brno - Důležité dokumenty, například výpovědi a mzdové výměry, musejí zaměstnavatelé svým pracovníkům poskytnout v originálu s vlastnoručním podpisem. Nestačí originál jen ukázat nebo dát k prostudování a poté předat zaměstnanci fotokopii. Vyplývá to z nového sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu. Stanovisko dopadá na takzvané osobní doručování, kdy zaměstnavatel předává dokument pracovníkovi do vlastních rukou. Účelem stanovisek je sjednocovat rozkolísané rozhodování soudů.

Zdroj: ISIFA/SME Autor: Tomáš Benedikovič

Zaměstnanec musí od zástupce zaměstnavatele dostat písemnost s vlastnoručním podpisem, zdůraznil mluvčí soudu Petr Knötig. „Nestačí, jestliže zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby například tím, že mu ji předloží k nahlédnutí a poté mu předá pouze fotokopii této listiny, která obsahuje jen grafickou napodobeninu tohoto podpisu,“ stojí v právní větě.

Jde o všechny písemnosti doručované podle jednoho z paragrafů zákoníku práce. Spadají mezi ně například písemnosti ke vzniku, změně a skončení pracovního poměru a odvolání z místa vedoucího zaměstnance. Dále jde o mzdový a platový výměr nebo záznam o porušení režimu zaměstnance v pracovní neschopnosti.

Soud řešil spor o výpověď ostravské tajemnice

Nejvyšší soud se konkrétně zabýval sporem o neplatnost odvolání tajemnice ostravského městského obvodu Nová Ves. Starostka ji odvolala a propustila v roce 2008. Žena se bránila u soudu s tvrzením, že neporušila žádné pracovní povinnosti. Okresní soud Ostrava žalobu původně zamítl, poté ale Krajský soud v Ostravě rozsudek zrušil a rozhodl ve prospěch žalobkyně. Starostka chybovala v tom, že předala tajemnici pouze fotokopii listiny. Vyhotovila jen jeden originál s vlastnoručním podpisem. Dala jej k podpisu také tajemnici, ale poté jí dala jen kopii. Verdikt krajského soudu nyní potvrdil i Nejvyšší soud. Odvolání z funkce a výpověď jsou neplatné, a to právě z důvodu, že žalobkyně nedostala listiny s originálním podpisem, uvedl Knötig. Sjednocující stanovisko, závazné pro všechny obecné soudy, vyjde ve sbírce rozhodnutí.