Zemřel signatář Charty 77 a politik Ján Mlynárik

Praha - V pondělí zemřel ve věku 79 let slovenský historik, pedagog, disident a politik Ján Mlynárik. Jako signatář Charty 77 byl perzekuován komunistickým režimem. Mezi lety 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění. Pohřeb se bude konat 3. dubna ve strašnickém krematoriu v Praze.

Mlynárik se narodil ve Fiľakovu na Slovensku v rodině kováře. V roce 1957 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté učil historii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a na pražské AMU. V 50. a 60. letech minulého století se zabýval především historií sociálních zápasů na Slovensku v meziválečném období.

Za svou politickou a publicistickou činnost v letech 1968 až 1969 byl vyloučen z KSČ a propuštěn z vysoké školy. Od roku 1970 se potom živil jako kulisák v pražském Národním divadle a topič v kavárně Slavia. Stále se však věnoval historii, od 70. let hlavně problematice odsunu německého obyvatelstva z ČSR a historií česko-slovenských vztahů.

Když podepsal Chartu 77, následovala další perzekuce ze strany komunistického totalitního režimu. V letech 1981 až 1982 byl Mlynárik vězněn ve vyšetřovací vazbě v Praze-Ruzyni. Po propuštění byl donucen k vystěhování do Spolkové republiky Německo, kde mezi roky 1983 a 1989 působil jako nezávislý historik a spolupracovník rozhlasových stanic Svobodná Evropa, BBC a Deutschlandfunk.

Po revoluci v roce 1989 se vrátil do Prahy, kde převzal post docenta na Filozofické fakultě UK a stal se poslancem Federálního shromáždění. Poslancem byl až do roku 1992. Od roku 1993 byl také předsedou Svazu Slováků v Česku.