Matematika tříbí myšlení, měla by být součástí maturit

Praha – Význam matematiky je v procesu vzdělávání klíčový a je chybou, že se nestala součástí maturit, prohlásil prezident Václav Klaus při oslavě 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Hlava státu soudí, že ministři školství dříve význam matematiky přehlíželi, a považuje to za velkou chybu. Matematické znalosti v ČR podle něj klesají.

„Málokdo mimo matematiku si uvědomuje, že matematika není o počtech či výpočetních vzorcích, ale o způsobu myšlení… Právě onen proces, kterým se dospívá k výpočtu, je klíčový. Používat matematiku, to znamená tříbit si logiku a schopnost pracovat s abstraktními pojmy, tomu nás nenaučí jiný předmět. I proto považuji za velkou chybu, že se matematika nestala povinným předmětem maturitní zkoušky,“ prohlásil prezident v Karolinu. Dodal, že někteří z ministrů školství si dokonce dali jako svůj cíl, aby matematika nebyla maturitním předmětem.

Podle Klause je klesající prestiž matematiky způsobena poklesem všeobecných standardů ve vzdělání a tím, že se otevřela hráz pro „masivní získávání vysokoškolských diplomů v pochybných oborech bez matematiky“. Mylná je podle něj víra v to, že výpočetní technika lidi zbaví povinnosti učit se matematiku.

Video Proslov Václava Klause k výročí Jednoty matematiků a fyziků
video

Proslov Václava Klause k výročí Jednoty matematiků a fyziků

Zavedení povinné matematiky by se pravděpodobně nelíbilo školám zaměřeným na jazyky, humanitní obory nebo umění. Jako jediný povinný maturitní předmět mají nyní studenti češtinu, u druhého povinného předmětu mohou volit mezi matematikou a cizím jazykem. Loni při prvním ročníku státních maturit neuspělo z matematiky 53 procent studentů. Většina českých žáků má podle mezinárodních měření k matematice a přírodním vědám negativní vztah. Podle srovnání z roku 2003 mají čeští žáci k matematice dokonce nejhorší vztah ze 41 sledovaných zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Ze všech zemí se právě české děti v matematice také nejvíc zhoršily.