Ústavní soud stanovil strop pro náklady na advokáty

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes stanovil strop pro náklady na advokáty, které musejí dlužníci platit protistraně v prohraných sporech o drobné pohledávky. Pokud jde o takzvané formulářové žaloby, šité podle jednoho vzoru, dostane úspěšný žalobce na právní zastoupení maximálně jednonásobek jistiny, tedy ekvivalent původní dlužné částky. Nález dopadne například na mnoho sporů o pokuty v městské dopravě.

Názor Ústavního soudu se týká jen takzvaných bagatelních sporů, v nichž jde o peněžité plnění do 10 000 korun. Typicky jde o nároky vůči spotřebitelům, které vznikly na základě nějaké smlouvy - například o přepravě, dodávce energií, úvěru, internetu nebo telefonu. Vymahači dluhů, kteří hromadně kupovali pohledávky, často v praxi žádali náhrady nákladů na advokáty, které výrazně převyšovaly vymáhanou sumu. Soudy jim donedávna většinou vyhověly, což činilo z vymáhání drobných pohledávek výnosnější činnost.

Ústavní soud potvrdil, že úspěšný žalobce má i v bagatelních sporech právo na náhradu nákladů řízení. „To však neznamená, že soud o jejich náhradě rozhodne 'mechanicky': naopak musí zvažovat, zda tu neexistují další rozhodující okolnosti, mající podstatný vliv na přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů,“ popsal asistent předsedy Ústavního soudu Ludvík Matoušek.

Soudy musejí zohlednit například to, zda nejde o „formulářovou žalobu“, v níž se mění jen jméno dlužníka a výše nárokované sumy. Za takových okolností je podle ÚS spravedlivé, aby „výše odměny za zastupování žalobce advokátem byla určena jen jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny“.