Květná neděle otevírá pašijový týden

Praha - Květná neděle připomíná křesťanům vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a zároveň jim otevírá nejvýznamnější liturgické období v roce - svatý, neboli pašijový týden. Šestá postní neděle se slaví už od sedmého století a je poslední nedělí čtyřicetidenního půstu. Po svatém týdnu následují Velikonoce, nejdůležitější svátek liturgického roku. Při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma ho lid podle tradice vítal palmovými větvemi, kardinál Dominik Duka jim dnes v Praze požehnal, stejně jako papež Benedikt XVI. ve Vatikáně.

Palmová ratolest tradičně symbolizuje Květnou neděli. Kardinál Dominik Duka jí požehnal v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě, hned potom zamířil slavnostní průvod do katedrály svatého Víta. V jeho čele jel podle tradice chlapec na oslu. „Ona jízda na oslu připomínala korunovaci krále Davida nebo Šalamouna, a nepoužíval se kůň, protože v té době se koně nechovali,“ vysvětluje kardinál Duka.

Papež Benedikt XIV. slouží bohoslužbu na Květnou neděli
Papež Benedikt XIV. slouží bohoslužbu na Květnou neděli

Na květnou neděli se při slavnostních bohoslužbách předčítají také pašijové texty z evangelií, což jsou části popisující utrpení a smrt Krista. Významný den oslavují věřící po celém světě. Tradiční mši na vatikánském náměstí Svatého Petra celebroval papež pro desetitisíce převážně mladých věřících. „Květná neděle je velikou bránou vedoucí do svatého týdne, ve kterém Ježíš směřuje k vrcholu své pozemské existence,“ zaznělo z úst hlavy Římskokatolické církve.

Video Reportáž Veroniky Kabátové
video

Reportáž Veroniky Kabátové

Reportáž Veroniky Kabátové

u 01.04.2012

Reportáž Anny Rackové