Skoro polovina lidí nezná jméno svého hejtmana

Praha - Téměř polovina Čechů nezná jméno hejtmana kraje, kde žije. Naopak celkem 54 procent jméno svého hejtmana zná. Ukázal to bleskový průzkum agentury SC&C pro Českou televizi. S prací krajských zastupitelstev je spokojeno 35 procent lidí, 38 procent je naopak nespokojeno.

Do podzimních krajských voleb zbývá přesně půl roku. Z exkluzivního průzkumu pro Českou televizi vyplývá, že se lidé budou rozhodovat spíše podle své politické orientace a konkrétních osob na kandidátních listinách. Volební program je až třetím hlediskem. 

V otázce spokojenosti s prací hejtmanů a krajských zastupitelstev respondenti odpovídali zhruba půl na půl – 38 procent je nespokojeno a 35 procent spokojeno. Pětina dotázaných uvedla, že o práci krajských zastupitelstev neví a nemá o ní konkétní informace.

Záležet tedy bude na volební účasti. A zatím to vypadá, že bude nižší než v předchozích letech. Ochota účastnit se voleb se pohybuje kolem 60 procent, určitě se k urnám chystá jen 34 procent dotázaných. Naopak zhruba 30 procent respondentů uvedlo, že volit spíše nebo určitě nepůjde.

Nyní jsou častěji nerozhodnuté ženy, naopak vysokoškolsky vzdělaní lidé tradičně vyjadřují
výrazně vyšší rozhodnutí účastnit se než ostatní vzdělanostní skupiny. Totéž lze (opět
tradičně) říci o nejstarší generaci (šedesátiletí a starší), která svou volební účast bere často jako občanskou povinnost.

Lidé po čtyřech letech nevidí příliš velké zlepšení v žádné ze čtyř dotazovaných oblastí (zaměstnanost, situace ve zdravotnictví, situace ve veřejné dopravě a situace na základních a středních školách). Podle 65 procent lidí, a to bez rozdílu věku, vzdělání, bydliště či politické příslušnosti, se zaměstnanost zhoršila. Zdravotnictví se zhoršilo podle 47 procent dotázaných – častěji v českých krajích než moravských.

Průzkumu se zúčastnilo 708 respondentů.

Video Vstup a reportáž Lukáše Dolanského
video

Vstup a reportáž Lukáše Dolanského