Žalobkyně navrhuje pro Bártu i Škárku podmíněné tresty

Praha - Státní zástupkyně Hana Vrbová dnes navrhla Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby šéfovi poslaneckého klubu vládní strany Věci veřejné (VV) Vítu Bártovi uložil za podplacení bývalých poslanců za VV Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky z konce loňského března podmíněný trest. Podmínku by měl podle žalobkyně dostat za přijetí úplatku i Škárka. Podle Vrbové byla motivem Bárty snaha o ovládnutí dění ve straně. Muži vinu popírají. Jejich advokáti navrhli, aby je soud zprostil obžaloby. Bártův advokát ve své závěrečné řeči navhrl zproštění obžaloby - Kočí a Škárka se prý snaží Bártu odstranit využitím trestního práva.

„Po vyhodnocení všech důkazů mám rozhodně za to, že v dané věci, kdy projednáváme trestnou činnost poslanců Parlamentu České republiky, došlo k tomu, že tato trestná činnost byla prokázána,“ prohlásila při dnešní závěrečné řeči Vrbová. Podle žalobkyně by oba muži měli dostat, i vzhledem ke své dosavadní bezúhonnosti, „výchovné tresty“. Bártovi by měl podle Vrbové obvodní soud uložit trest ve třetině sazby, která činí jeden rok až šest let, s dlouhou zkušební dobou. Škárkovi pak trest pod polovinou sazby, tedy pod hranicí 1,5 roku, se zkušební dobou kolem dvou let. Státní zástupkyně zároveň navrhla, aby státu propadly zajištěné peníze, tedy 670 000 korun.

Svůj návrh dnes přednesl i zmocněnec Kočí, která se k řízení připojila jako poškozená. Uvedl, že by jeho klientka nejraději od Bárty slyšela veřejnou omluvu, ale vzhledem k tomu, že to zákon neumožňuje, požaduje zaplacení pětitisícového odškodného.

Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka před soudem
Zdroj: ČTK
Autor: Stanislav Zbyněk

Je nepochybné, že peníze byly úplatkem

Úplatkem pro Kočí chtěl Bárta podle obžaloby posílit svůj vliv ve straně a požadoval po tehdejší šéfce poslaneckého klubu VV, aby vedla poslance k loajalitě a kriticky proti němu nevystupovala. Podle Vrbové z důkazů vyplývá, že mezi Kočí a Bártou byly rozpory. Tehdejší ministr dopravy tak prý po ženě chtěl, aby na poslance působila tak, jak chtěl on, a požadoval, aby v případě názorového střetu stála na jeho straně. Motivem prý byla snaha o ovládnutí dění ve straně a potlačení demokratických principů rozhodování ve VV. V době předání úplatku, tedy 29. března 2011, prý eskalovalo napětí ve VV a z chování Kočí bylo zřejmé, že se schyluje ke střetu mezi ní a Bártou.

Škárkovi dal Bárta údajně 170 000 korun s tím, že za to má prosazovat jeho zájmy v plzeňské organizaci VV. Podle Vrbové po něm například chtěl, aby došlo k začlenění bývalého plzeňského primátora Pavla Rödla do plzeňského klubu VV, který byl údajně „neposlušný“ ke stranickému vedení, případně aby Škárka klub rozpustil.

Vít Bárta: „Na závěr chci říct, že se necítím vinen, nic jsem nespáchal. Ztotožňuji se s názorem obhajoby, že bych měl být zproštěn.“

Jaroslav Škárka: „Nebudu se vyjadřovat k té pětihodinové bramboračce, kterou tu vyjádřila obhajoba pana Bárty. Kdybych chtěl, mohli bychom tu být dalších pět hodin.“


„Z důkazů provedených v předběžném řízení i u hlavního líčení je možné nade vší pochybnost dovodit, že předaná hotovost nebyla půjčkou, ale úplatkem,“ uvedla dnes Vrbová. Oba poslanci podle ní neměli důvod půjčovat si od Bárty peníze. Podotkla, že o údajné půjčce neexistuje žádný doklad.

Bártův advokát Oldřich Chudoba je ohledně svého klienta jiného názoru. Na konci zhruba dvouapůlhodinové závěrečné řeči uvedl, že Bárta by měl být osvobozen. Nešlo prý o úplatek, ale o půjčky. Skupina kolem Kočí a Škárky využila „represivních norem trestního práva“, aby se pokusila Bártu odstranit.

Škárka použil peníze od Bárty na cigarety

Kočí soudu dříve řekla, že obálku s penězi dala ihned do advokátní úschovy a sepsala prohlášení, že o půl milionu korun od Bárty nemá zájem. Podobně jako Škárka uvedla, že měla strach obrátit se na policii, protože ministerstvo vnitra tehdy řídil předseda VV Radek John. Škárkovi klade žalobkyně za vinu, že úplatek vzal, chtěl si ho nechat a část použil. Vrbová dnes uvedla, že nebyl schopen okamžitě deklarovat, že peníze nechce, ponechal si je a vyčkával. „Mám za to, že zcela dobrovolně tento úplatek přijal,“ uvedla státní zástupkyně. Škárka s tím nesouhlasí a hájí se tím, že si peníze nechat nechtěl. Přesto je ochoten nést určitou odpovědnost za svůj postup při nahlašování údajného uplácení.

Podle Škárkova advokáta Jana Blažka jeho klient zprvu nevěděl, že peníze jsou úplatkem, následně si chtěl zajistit advokáta. „Podával trestní oznámení na ministra dopravy s vazbami na ministra vnitra,“ vysvětlil. Část z peněz po podání trestního oznámení použil prý jen na cigarety. „Bylo by nesmyslné oznámit úplatek na policii a pak ho chtít použít,“ podotkl Blažek.

Pokud bude Bárta odsouzen, měl by odejít

Někteří členové Věcí veřejných se už nechali slyšet, že pokud by soud - byť nepravomocně - Bártovi vinu prokázal, měl by z čela poslaneckého klubu odstoupit a zvážit i funkci poslance. Nečekali by ani na odvolací řízení. Místopředsedkyně sněmovny a Bártova manželka Kateřina Klasnová dokonce řekla, že Bárta je připravený poslanecký mandát složit. A to i přesto, že u soudu opakovaně tvrdil, že je nevinný.

Video Reportáže Terezy Kručinské a Kamily Štíchové
video

Reportáže Terezy Kručinské a Kamily Štíchové