Bible českých skautů kombinuje Powellův scouting a Setonův woodcraft

Praha - Základy junáctví - bible českých skautů - byly po mnoho let nejrozsáhlejší knihou ve skautské knihovně. Zakladatel skautingu v českých zemích a první starosta skautské organizace profesor Antonín Benjamin Svojsík ji vydal v květnu 1912. Inspirací mu byla práce Roberta Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Základy junáctví bývají v mnoha střediscích knihou téměř posvátnou, na kterou skládají mnozí svůj slib skautským ideálům. Historii skautingu se věnoval i publicistický pořad ČT Historie.cs: Skaut, postrach totalit.

Téhož roku o prázdninách pak uspořádal Svojsík první tábor pod hradem Lipnicí na Humpolecku. Pro český skauting nalezl i domácí vzor v tradici českých hraničářů, Chodů, lidí silných a statečných, sžitých s přírodou a svobodomilovných. Názvy „junák“, „junáctví“, byly převzaty z Holečkova podání života slovanských hrdinů, černohorských junáků, tělesně i mravně zdatných mladých mužů. Zdůraznil ve skautingu lásku k vlasti, národu a domovu.

Úspěch anglického skautingu se Evropou šíří od roku 1907. Svojsík se se svým švagrem vydává roku 1911 do Londýna, Belgie, Dánska a Švédska, aby poznal nové výchovné metody. Skautským hnutím byl nadšen a s Robertem Baden Powellem si začal dopisovat. Chtěl Powellovu myšlenku upravit „na české poměry“. Nejprve přeložil Scouting for Boys, aby čtenáři mohli srovnávat s jeho vlastní příručkou Základy junáctví (květen 1912), v které vhodně kombinuje Powellův scouting, Setonův woodcraft a sokolská cvičení. Do české skautské bible, jak se jeho knize dodnes říká, přispěli například i Mikoláš Aleš, Alois Jirásek a K. V. Rais.

V červenci 1912 uspořádal pro některé své žáky Žižkovské reálky 1. český skautský tábor ve Vorlovských lesích u Lipnice na Vysočině a o rok později mělo skautské hnutí již 67 oddílů. Oficiálně byl Český junák ale založen až 15. června 1914 a okamžitě si získává oblibu a rychle se rozvíjí - má hned vlastní znak - anglickou lilii doplněnou o symbol Chodů, psí hlavu, hymnu, heslo, odbor pro dívčí skautskou výchovu a také skautský časopis Junák.

Za první republiky nastal rozmach skautingu, ale vznikaly i nové skupiny jako například Pošta českých skautů, revoluční skauti, proto byl v roce založen Svaz Junáků a Skautů, jehož prvním náčelníkem se stal právě Svojsík. Rozvoj skautingu dokládalo i 1. Slovanské Jamboree (setkání) v červnu 1931 v Praze. V roce 1938 se Svojsík vrací z cesty do Ruska s horečkou a 17. září podléhá zápalu plic. Tisíce junáků doprovodilo svého náčelníka ke hrobu na Vyšehrad, jeho Základy junáctví však žijí dodnes.