Ombudsman: dětem na psychiatrii nelze upřít kontakt s rodiči

Brno - Pobyt v psychiatrické léčebně neznamená, že by hospitalizované děti měly zůstat bez kontaktu se svými rodiči. Skutečnost, že ho některé léčebny zcela zakazují nebo dovolují jen přes prostředníka, kritizoval ve své zprávě za rok 2011 veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Odmítl i praxi jedné z léčeben, kde rodiče mohli dětem telefonovat pouze denně od 19:15 do 20:45. Dvacet pět dětí se navíc dělilo o jediný přístroj, který tak byl permanentně obsazený.

Ombudsman a jeho spolupracovníci navštívili pět pracovišť dětské lůžkové psychiatrické péče. Někde zjistili plošný zákaz používání mobilních telefonů, což Varvařovský kritizoval. „Neztotožnil se s jeho terapeutickým zdůvodněním,“ uvádí zpráva. Děti by podle ochránce naopak měly mít možnost si někde v léčebně svůj mobilní telefon bezpečně uložit a měly by mít denně možnost ho používat.

Léčebny také ne vždycky informovaly zákonné zástupce o podmínkách pobytu dětí. Problém podle něj obvykle nenastal, když dítě u přijetí doprovázeli jeho rodiče. Ti si o podmínkách hospitalizace na místě udělali představu. U dětí z ústavu však mnohdy zákonný zástupce, většinou sociální pracovnice či úřednice ze sociálního odboru, vyslovila souhlas na dálku. „O informovanosti takových souhlasů ochránce pochybuje,“ uvádí zpráva.

Varvařovský se dotkl i použití omezovacích prostředků. Výjimečně se podle něj stalo, že z léčebny o nich nedali vědět soudu, ani v termínu nezískali souhlas zákonného zástupce. Souhrnnou zprávu o svých zjištěních z dětských psychiatrických léčeben chce ochránce práv vydat letos. Bude v ní také formulovat doporučení.