Zdravotnictví šetří. Sestry mají částečně nahradit lékaře

Praha – Ministerstvo zdravotnictví hodlá od roku 2014 výrazně posílit pravomoci zdravotních sester. Kardiaci, diabetici i těhotné ženy by tak v budoucnu mohli absolvovat pravidelné kontroly pouze pod dohledem sester, bez přítomnosti lékaře, ale pod jeho „supervizí“. Byl by to ovšem nadále lékař, kdo provádí diagnózu a určuje formu léčby. Ministerstvo si od tohoto opatření slibuje zefektivnění péče a zejména úspory ve zdravotnictví.

Podle pracovníků z ministerstva není v některých případech přítomnost lékaře nutná. „Sestry by časem mohly nahradit lékaře v určitých úkonech, jako je potvrzování pravosti krevních konzerv, jako jsou určitá vyšetření, která lékaři usnadní práci,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák s tím, že mezi tato vyšetření patří i testy výše zmíněných skupin pacientů.

Důvodem k posílení pravomocí sester je zefektivnění financování českého zdravotnictví a „rozumnější hospodaření“. Ministerstvo chce také lépe využít znalostí sester; ty už teď musí mít bakalářské vzdělání (zdravotníci se střední školou figurují v českém systému jako zdravotničtí asistenti), do budoucna budou muset mít znalosti ještě hlubší. „Budeme klást takové podmínky na vzdělání zdravotních sester, abychom jim následně mohli umožnit vykonávat práci s větší zodpovědností,“ dodal Polák. 

Ministerstvo: Ze sester lékaře druhé kategorie neuděláme

Sestry do dvou let měly mít také zvýšené pravomoci i v nemocniční péči, nově budou moci podat bez vědomí ošetřujícího lékaře volně prodejné léky, jak např. paralen. „V nemocnici jsou oddělení, kde můžeme vydefinovat skupinu léků, kterou by sestry pacientům podávat mohly. Jsou samozřejmě oddělení, kde toto striktně dovoleno nebude,“ uvedl Polák s tím, že poslední slovo by měl primář daného oddělení. 

Ministerstvo zdravotnictví ovšem zároveň striktně odmítlo možnost, že by se ze sester stal „lékař druhé kateorie“. „Sestra má lékaři připravit všechny podklady. Závěrečná fáze, diagnóza a určení léčby, musí zůstat na lékaři,“ zdůraznil Polák. Předpokladem pro změnu je nový zákon o vzdělávání nelékařských pracovníků, který má platit od konce roku 2013. 

Zástupci sester návrh kvitují

Podle některých lékařů by ovšem k tomuto opatření byl důvod jen za situace, kdy by Česko trpělo vážným nedostatkem lékařů. O ministerském záměru jsou nicméně ochotni diskutovat. „Neznamenalo by to příliš velký rozdíl proti dnešku. Diagnostiku a léčbu by vedl lékař a sestra by mu byla pomocníkem s rozšířenými pravomocemi. Tuto cestu si představit dovedu,“ konstatoval předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.  

Podotknul, že zdravotní sestry jsou v těsném kontaktu s pacientem bez dohledu i v současnosti, kdy nemocné poučují např. o aplikaci léku. Není proto důvod, proč v některých oblastech tuto pravomoc nerozšířit. „Na půdě JIP nebo hospitalizace může mít rozšířené pravomoci z hlediska aplikace infuzí nebo léků,“ dodal Jojko.

Sami zástupci zdravotních sester záměr ministerstva kvitují. Upozorňují, že lékaře nahradit nechtějí, jejich současné uplatnění ovšem často neodpovídá náročnému vzdělání, které je po nich vyžadováno.

Video Rozhovor s F. Polákem a Z. Jojkem
video

Rozhovor s F. Polákem a Z. Jojkem