Dívky píší testy hůř než chlapci, známky ale mají lepší

Praha - Dívky dostávají ve škole lepší známky než chlapci, i když v testech dopadají hůř. Vyplývá to z analýzy společnosti Scio, která porovnávala výsledky téměř 108 000 studentů ze 655 středních škol, kteří se v letech 2005 až 2011 účastnili testů Scio. Analýza také ukázala, že ze všeobecných předmětů je nejpřísněji známkovaná matematika.

„Chlapci, kteří dostali na poslední vysvědčení z matematiky trojku, dosáhli v testu lepšího skóre než dívky, které se mohly pochlubit dvojkou,“ uvedl mluvčí firmy Bohumil Kartous. Do známky ve škole se totiž podle něj kromě znalostí žáka promítá i vztah s kantorem. Žačky jsou lépe hodnoceny, protože bývají zpravidla pečlivější a poslušnější než hoši. „U dívek vidíte takové to krásné, rozpracované řešení. To znamená, možná podvědomě opravujete i tu estetiku,“ řekla ČT učitelka matematiky Vlasta Kotýnková.

Ondřej Šteffl (ředitel společnosti Scio): „Je to projekt, který se věnuje tomu, co se děti ve školách opravdu naučí, sleduje takzvanou přidanou hodnotu. V tom se dramaticky liší od toho, co nám přináší státní maturita, která zatím na konci změří, co studenti umí, pak z toho nějaký trouba udělá žebříčky a někde je opublikuje. Lidé z toho pak usuzují, že ty školy, které jsou vepředu, jsou nejlepší.“     


Mezi předměty z nejpřísnějším známkováním patří matematika. „Zatímco z českého a anglického jazyka je průměrná známka na gymnáziích dvojka, z matematiky jsou průměrné známky skoro o půl stupně horší,“ řekl Kartous s tím, že tento jev nedokážou vysvětlit. Právě u matematiky a také němčiny je podle studie nejsilnější vazba mezi tím, jak daný předmět žáka baví a jakých v něm dosahuje výsledků.

Výsledky testů Scio
Výsledky testů Scio

Scio testovalo studenty různých typů škol v češtině, matematice, angličtině, němčině a takzvaných obecných studijních předpokladech. Nejlepších výsledků dosáhla víceletá gymnázia, po nich byla čtyřletá gymnázia, obchodní akademie, střední průmyslové školy, ostatní střední odborné školy a nakonec střední odborná učiliště. „Rozdíly ve výsledcích žáků nelze vysvětlit jen tím, že na gymnázia jdou nejchytřejší,“ upozornil Kartous. „Gymnázia je (studenty) dokážou dotáhnout dál než ty střední odborné školy.“ Dobrých výsledků ale dosahují také obchodní akademie v němčině a střední průmyslové školy v matematice.

Roli ve výsledcích studentů hraje i vzdělání rodičů a velikost obce

Vysokoškoláci pak podle Kartouse posílají své děti přednostně na gymnázia a naopak rodiče s nižším vzděláním své děti ke studiu motivují méně: „Pokud se ale jednou podaří žákovi tuto sociální past překonat a je přijat na kvalitní školu, jeho šance tam uspět je téměř stejná jako u jeho lépe zajištěných spolužáků.“ Lepších výsledků dosahují také děti z větších měst. Známky se ale podle odborníků nemají přeceňovat. Rodiče by se dětí po návratu ze školy neměli ptát jen na známku, ale i na to, co se ten den naučily.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše