Domácí mazlíčci by neměli podléhat exekuci

Praha - Exekutorská komora společně s Ligou na ochranu zvířat navrhují, aby domácí mazlíčci nepodléhali exekuci. Návrh předloží Ústavně-právnímu výboru sněmovny 24. května v rámci projednávání novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Aktuálně platné znění občanského zákoníku totiž zabavení zvířete umožňuje.

„Exekutorská komora a Liga na ochranu zvířat by toto ustanovení chtěly zakotvit do paragrafu 322 o věcech, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, respektive o věcech, jež jsou vyloučeny z exekuce. Úprava se týká takzvaných domácích mazlíčků, nikoliv hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu,“ uvedl prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.   

Ze současného pohledu zákona jsou zvířata věcmi, tím pádem podléhají exekuci. Ačkoliv soudní exekutoři volí tento způsob postihu majetku jen zřídka, jde o jednu z relevantních a zákonných možností, jak uspokojit pohledávku věřitele.   

Pokud společný legislativní návrh Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat vejde v platnost, budou zvířata v lidské péči nezabavitelným majetkem společně s běžnými oděvními součástmi, snubním prstenem, hotovostí ve výši dvojnásobku životního minima apod.