Národní hrdost cítí nejméně lidí od 90. let

Praha – Lidí pyšných na občanství České republiky během posledního roku výrazně ubylo. V současnosti je jich 61 procent, což představuje o 15 procentních bodů méně než loni. Jde o nejnižší procento od konce 90. let, kdy s tímto průzkumem agentura STEM začala. S pocitem národní hrdosti výrazně souvisí spokojenost s politickou situací; mezi lidmi, kteří jsou s nynější politickou situací spokojeni, je 90 procent lidí na své občanství hrdých. Z těch, kteří jsou s ní výrazně nespokojeni, pociťuje hrdost 53 procent dotázaných.

Na české občanství je jednoznačně pyšná pětina lidí, další zhruba dvě pětiny uvedly, že jsou „spíše pyšné“. Naproti tomu 11 procent Čechů odpovědělo, že na své občanství „určitě nejsou pyšní“. Mezi lidmi, kteří jsou s nynější politickou situací spokojeni, je 90 procent lidí na své občanství hrdých. Z Čechů, kteří jsou s politickou situací výrazně nespokojeni, vnímá pocit hrdosti 53 procent dotázaných.

Většinu času, kdy STEM otázku hrdosti na české občanství sleduje, se podíl hrdých Čechů pohyboval kolem hranice 80 procent. Dlouho bylo nejnižší hodnotou 72 procent kladných odpovědí zjištěných v době vzniku opoziční smlouvy, tedy počátkem roku 1999. V posledním roce však došlo k dramatickému poklesu a dosažení historického minima.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Míra hrdosti se výrazně neliší z pohledu různých sociodemografických parametrů. Je zhruba stejná u lidí rozdílného věku nebo pohlaví, mírně se zvyšuje pouze s úrovní dosaženého vzdělání. U všech těchto skupin ale došlo od loňska k výraznému poklesu národní hrdosti.

Mnohem větší rozdíly jsou mezi skupinami lidí různé politické orientace. Mezi Čechy, kteří se hlásí k jasné pravici, zůstal podíl pyšných na české občanství na osmdesátiprocentní hladině. Ve zbývajících skupinách, zejména od politického středu doleva, došlo k výraznému poklesu. Na levici je již téměř polovina lidí, které nejsou pyšní na to, že jsou českými občany.