Výbor dobré vůle ocenil sociálního poradce Josefa Kočího

Praha - Letošní Cenu Olgy Havlové udělil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové sociálnímu poradci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Josefu Kočímu. Převzal si ji v pražském Letohrádku Hvězda na slavnosti, které se účastnili předsedkyně správní rady nadace Dana Němcová, bratr exprezidenta Ivan M. Havel a další členové správní rady. Nadace dnes také poděkovala svým významným dárcům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. Cenu Olgy Havlové uděluje nadace od roku 1995 osobnosti, která navzdory svému těžkému zdravotnímu handicapu pomáhá ostatním.

„Vím, že tato cena je opravdu prestižní záležitost, dokonce bych se nestyděl říci, že jde o malou českou Nobelovu cenu pro zdravotně postižené. Takže z mé strany přiznávám ohromnou úctu, že jsem se k ní dopracoval,“ zprostředkoval České televizi své rozpoložení Josef Kočí.

„Letošní oceněný má těžké postižení horních i dolních končetin po cévním onemocnění. Díky své houževnatosti však zvládá každodenní zaměstnání,“ řekla ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milana Černá. Josef Kočí působil jako voják z povolání a středoškolský učitel. Nyní se naplno věnuje práci na oddělení lůžkové rehabilitace a protetiky Masarykovy nemocnice. Pomáhá lidem s tělesným postižením po nemoci či úrazu v návratu do běžného života. Má k nim blízko a je jim velkou psychickou oporou, protože i on bojoval před pár lety v nemocnici o život. Je lektorem dobrovolníků, v kurzech jim přibližuje prostředí nemocnice a doprovází je i za pacienty.

Jeden z navrhovatelů ocenění Josefa Kočího:

„Jsem si jistý, že ocenění, které se mu dostalo, by sloužilo jako vzor pro lidi, kteří to mnohdy vzdají a zlomí je nemoc či omezení, které po vyléčení přijde.“


Ocenění za vynikající realizaci projektu dostali Ilona Śniegoňová za projekt Potravinové banky a humanitární programy Slezské diakonie, Jarmila Neumannová za práci pro Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče a vydávání časopisu Rovnováha či Jan Škrabálek za patronát nad projektem Běžci dobré vůle a osobní podporu běžců na závodech.

Ivan M. Havel
Ivan M. Havel

Cenu uděluje nadace vždy v květnu. Olga Havlová ji předávala jen v prvním ročníku, v lednu roku 1996 zemřela. Cena se tak stala i vzpomínkou na osobnost, která se zastávala práv ohrožených občanů.

Olga Havlová
Olga Havlová