Duka: Obávám se, že by k soudním žalobám dojít mohlo

Praha – Pokud sněmovnou neprojde zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, kardinál Dominik Duka nevylučuje, že by mohla přijít řada i na soudní žaloby. Jak ale zdůraznil v pořadu Interview ČT24, sám by se k nim však uchýlil až po projednání situace s parlamentem. Zároveň podotkl, že v konečném výsledku dostane církev pouze zlomek budov, protože většina z nich zůstane v držení měst, obcí či soukromých osob. Navráceno církvi bude i sedm procent lesního porostu České republiky, kde budou stejně jako na zemědělské půdě hospodařit především současní pronajímatelé.

Opozice je připravena hlasování o novém zákoně blokovat a ani sympatie veřejnosti nejsou na straně církve. Podle kardinála je to především proto, že lidem byla otázka církevních restitucí nedostatečně vysvětlena. Pokud pak návrh zákona parlamentem neprojde, mohlo by dojít na soudní žaloby. Těm by se Dominik Duka rád vyhnul, i když připouští, že by k nim mohlo dojít, kdyby sněmovna zákon neschválila. „Zcela jistě bychom se museli nějakou formou přihlásit. Moje první kroky by určitě nevedly k soudu, ale vedly by k parlamentu. Následné kroky nedokážu říci. (…) Já bych se obával, že by k žalobám mohlo dojít a mrzelo by mě to,“ dodal Duka.

Součástí zákona také není výdej majetku, který je v současné době v držení měst, obcí či soukromých osob. „Bude se vydávat nepatrný počet budov,“ doplnil arcibiskup. Dále upozornil, že vydávaných lesů má být pouze sedm procent. „My nepočítáme s tím, že budeme tento majetek odprodávat, my také nepočítáme, že budeme samostatně hospodařit, protože ve velké části se bude jednat o pronájem zemědělské půdy současným pronajímatelům,“ podotkl.

Církev
Zdroj: isifa/LN
Autor: Jan Zátorský

Duka zároveň potvrdil, že při vydávání církevního majetku se bude jednat opravdu jen o majetek ukradený po 25. 2. 1948. „Ten zákon je postaven, jako byly postaveny všechny restituční zákony. Pokud se jednalo o majetek konfiskovaný první pozemkovou reformou, tak bylo provedeno odškodnění. Čili bude se vydávat ten majetek, který nebyl odškodněn. Průlomovým datem je 25. únor, tak jako v každém jiném případě,“ doplnil kardinál.

Z právního hlediska majetek církvi nepatřil a nepatří, zdůraznil Duka

Duka zároveň upozorňuje, že majetek nebude právnicky vrácen církvi. „Církvi žádný majetek nepatřil a církvi ani žádný majetek nebude vrácen. Ten majetek bude vrácen jednotlivým právnickým osobám, které mají určitý režim, v němž se mají o tento majetek přihlásit,“ upozornil Duka. Právnické osoby jsou tak v tomto případě farnosti, kláštery, biskupství či sbory. Jedná se tedy jako v případě ostatních restituentů o částečnou restituci, kdy se nevydává ušlý zisk či živý majetek.