Rodiče mohou ještě pět let dávat dítě do diagnostického ústavu

Praha - Rodiče by mohli ještě pět let žádat o umístění dítěte do diagnostického ústavu kvůli poruchám chování. Sněmovna dnes upravila vládní novelu, která měla tuto možnost zrušit už k letošnímu 1. září s cílem snížit počet dětí ve výchovných zařízeních a posílit ambulantní péči o problémové rodiny. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Česko je dlouhodobě kritizováno za nadměrný počet dětí v ústavech, v nichž je celkem 11 000 chlapců a děvčat. Měla by se proto rozšířit i síť výchovných poraden, kam by kromě dětí mohli docházet i rodiče.

Vláda navrhovala také omezit na osm týdnů maximální povolenou délku pobytu v diagnostickém ústavu. Poslanci ale zachovali v zákoně současnou praxi kvůli dětem s psychickými poruchami, které nelze za dva měsíce vyšetřit. Delší pobyt by mohlo také povolovat ministerstvo školství, pokud z vážných důvodů nebude možné dítě přemístit jinam.

Ministerstvo školství vedla k omezování snaha o snížení nákladů na diagnostické ústavy, které se pohybují kolem 520 000 korun ročně za dítě, v dětských domovech pak kolem 293 000 korun. Novela počítá s tím, že do problémových rodin by měli častěji docházet odborníci a pomáhat jim řešit výchovné potíže tak, aby se děti z těchto rodin do ústavů vůbec nedostávaly.

Novela s ohledem na trend příklonu k menším zařízením snižuje maximální počet rodinných skupin v dětském domově na čtyři místo dosavadních šesti v jedné budově. Více skupin by sice mohl podle novely povolit zřizovatel domova, ale na své náklady. Výchovných skupin v ústavech by mělo být nadále až šest. V obou typech skupin by mohlo být maximálně osm dětí.

V dětských domovech by nově mohli na základě smlouvy zůstat i jejich klienti po dovršení 18 let, kteří stále studují a neměli by kam jít. Zákon počítá také s navýšením kapesného dětí v ústavech. Například dítě starší 15 let by mělo měsíčně místo 300 korun dostávat 360 korun.